עגלת הקניות

0
סה"כ עלות המוצרים
חלוקה מס’ 1 – לפי זמן פעולה

החלוקה לפי “זמן הפעולה” – כוללת ארבעה סוגי קארמה:

 1. קארמה “אפקטיביות באופן מידי” (DITTHA-DHAMMA-VEDANIYA KAMMA)

זוהי קארמה שפועלת רק בתקופת החיים הנוכחית. אם לא באה לידי ביטוי בחיים הנוכחיים, היא הופכת להיות לא אפקטיבית.

 1. קארמה “בעלת אפקטיביות מאוחרת” (UPAPAJJA- VEDANIA KAMMA)

זוהי קארמה שפועלת רק בתקופת החיים הבאה. אם לא באה לידי ביטוי בחיים הבאים, היא הופכת להיות לא אפקטיבית.

 1. קארמה “ללא גבול” (APARPARIYA- VEDANIYA KAMMA)

קארמה זו פעילה לאורך כל נדודינו בסאמסארא, ואינה מתבטלת בגלל הזמן שעבר.

אף אדם אינו יכול להתחמק מקארמה מסוג זה. אפילו בודהות וארהנטים “קוצרים” את פירות הקארמה הזו:

כך למשל (לפי עדות הבודהא על עצמו):

–  ייחסו (האשימו) את הבודהה בהריגת אישה שהייתה שייכת לקבוצת סגפנים עירומים – זאת, כתוצאה מכך שהוא העליב “פאצ’אקה בודהה” (PACCEKA) באחד מלידותיו הקודמות.
– רגלו של הבודהא נפצעה קלות, כאשר דוואדאטא ניסה לרצוח אותו, זאת בגלל שהוא הרג אח חורג שלו, בחיים קודמים, במטרה להשיג את רכושו.

 1. קארמה “לא אפקטיבית” או “מוחלשת” : (AHOSI KAMMA)

זוהי קארמה לא פעילה (מוחלשת) שלא “נופלת” בין שלושת הקודמות מההיבט שאינה פעילה.

ביכולתנו “להעביר” את הקארמה האחרות (כולל: “קארמה ללא גבול”) למצב זה- בכך שהן תפעלנה אבל בצורה מוחלשת. זאת על ידי “השגת זכויות” (ביצוע 10 הפעולות החיוביות, תרגול חמלה/מטה וכו).

חלוקה מס’ 2 – לפי התפקיד (פונקציה)

החלוקה “לפי התפקיד/הפונקציה כוללת גם היא ארבעה סוגי קארמה:

 1. קארמה של “שעתוק/רפרודוקציה/הולדה” (JANAKA KAMMA)

כל לידה עוקבת (הבאה), מותנית (לפי הבודהיזם) על ידי הקארמה הטובה או הרעה – השולטת ברגע המוות.

סוג הקארמה הזה ידוע באופן טכני בתור “קארמה של שעתוק/הולדה” (ג’נאקא קארמה).

המוות של אדם הוא למעשה “הסוף הזמני של תופעה זמנית”: הצורה הנוכחית לובשת צורה אחרת, אשר “אינה זהה לחלוטין ואינה שונה לחלוטין”. אותה צורה (חדשה) תתבטא בהתאם למחשבה אשר הייתה בעלת העוצמה הגדולה ביותר- ברגע המוות. זאת, מכיוון שהכוח הקארמטי, אשר הניע/הפעיל עד כה, אינו מושמד יחד עם התפרקות הגוף (הפיזי+ האנרגטי). זהו אותו “תהליך מחשבה” אחרון  אשר נקרא “קארמה של שיעתוק”, אשר קובע את המצב  שבו ייוולד האדם בלידה הבאה שלו.

באופן כללי, “תהליך המחשבה” האחרון, תלוי בהתנהגות הכללית של האדם. אבל ישנם חריגים, שבהם (לטובה או לרעה), אדם טוב חווה מחשבה רעה או אדם רע חווה מחשבה טובה- והלידה הבאה שלו תהיה מושפעת ממחשבה אחרונה זו, ללא קשר- להתנהגותו הכללית.

אין הכוונה לכך שהאפקט של מעשי העבר נמחק או הושמד. הם (המעשים הללו) ייצרו את התוצאות הבלתי נמנעות שלהם, ברגע המתאים. שינויים (היפוכים) כאלו קיימים למשל כאשר ילד מרושע נולד בבית של משפחה חיובית/מוסרית, או שילד מוסרי נולד במשפחה מרושעת (להורים מרושעים).

 1. קארמה “תומכת” (UPATTHA MABAKA KAMMA)

כדי “לתמוך ולשמר” או “להחליש ולמנוע את הפירות” של אותה “קארמה של שיעתוק” – עוד שני סוגי קארמה נוספים מן העבר יכולים להתערב. כאשר הקארמה (המעשים) הם בכיוון חיובי (תמיכה)- הקארמה (הנוספת ש”מתערבת”) כ”קארמה של השיעתוק” נקראת “קארמה תומכת”.

 1. קארמה “נגדית” (UPAPIDAKA KAMMA)

כאשר קארמה מגיעה כדי להחליש/למנוע את ה”קארמה של השיעתוק”- היא נקראת “קארמה נגדית”

 1. קארמה “הורסת” : (UPAGHATAKA KAMMA)

בהתאם לחוק הקארמה (הסיבה והתוצאה), הפוטנציאל האנרגטי של “‘קארמה של שיעתוק/הולדה” יכול להתבטל לחלוטין, על ידי קארמה חזקה יותר מן העבר. קארמה זו אשר “מחפשת הזדמנות” לבטא את עצמה יכולה לפעול באופן לא צפוי, כמו כוח בלתי צפוי (למשל: רוח צדדית חזקה, אשר מסיטה חץ שנורה ממסלולו ומורידה אותו לארץ בלי שיפגע במטרה). פעולה כזו נקראת קארמה “הורסת”- והיא חזקה יותר משתי הקודמות (תומכת+ נגדית), בכך שהיא אינה רק מפריעה, אלא גם הורסת את כל הכוח (של “קארמה של שיעתוק”).

להלן דוגמא להפעלת ארבעת סוגי הקארמה, במקרה של דוואדטא, אשר ניסה לרצוח את הבודהה ויצר פילוג בתוך הסנגהא:

“הקארמה של השיעתוק” שלו הייתה טובה וגרמה לו להיוולד במשפחת מלוכה.

המשך החיים הנוחים והמצליחים שלו, היו בהתאם ל”קארמה התומכת”.

“הקארמה הנגדית” באה לידי ביטוי (פעולה) כאשר הוא נחשף להשפלה- כתוצאה מכך שנודה/הוחרם מהסנגהא. לבסוף, “קארמה הורסת” הביאה את חייו לסוף אומלל.

חלוקה מס’ 3 – לפי “העדיפות”/”זכות קדימה” באפקט

החלוקה הבאה היא לפי העדיפות ו”זכות הקדימה” לכל אחד מסוגי הקארמה (וגם כאן יש ארבעה סוגים):

1.”קארמה כבדה“- “גארוקא קארמה” (GARUKA KAMMA)

פירוש הביטוי “גארוקא קארמה” היא “פעולה כבדה” או “פעולה חמורה”. היא נקראת כך, משום שהיא מייצרת את האפקט שלה באופן וודאי, בחיים הנוכחיים או בחיים הבאים.

“גארוקא קארמה” יכולה להבוא לידי ביטוי –בשני כיוונים:

– בכיוון “המוסרי”: על ידי פתוח הג’הנאות.

– בכיוון ה”לא מוסרי”: בביצוע של פשעים נתעבים, לפי קושי יורד (הראשון- הכי נורא):

– רצח אב
– רצח אם
– הריגה של ארהנט
– פציעה של בודהה
– יצירת פילוג בסנגהא

כך, במידה ואדם פיתח את הג’האנות ואחר כך ביצע את אחד מאותם 5 מעשים נוראים, הקמא החיובית שצבר, תושמד/תוכחד. לדוגמא, דוואדטא איבד את כוחותיו העל טבעיים ונולד חדש במצב של סבל, בגלל שפצע את הבודהה ויצר פילוג בסנגהא.

 1. “קארמה קרובה למוות“- “אסאנא קארמה” (ASANNA KAMMA)

כאשר לא קיימת כזו “קארמה כבדה” כדי להתנות את הלידה הבאה, פועלת הקארמה “הקרובה למוות”. אלו הפעולות שאדם עושה או אוסף מיד לפני רגע המוות שלו.

בידיעה ש”אסאנא קארמה” כל כך משמעותית בקביעת החיים הבאים- זהו המקור של המנהג הבודהיסטי להזכיר לנוטה למות את מעשיו הטובים, ולשכנע אותו לעשות מעשים טובים על ערש הדווי שלו. לעיתים, אדם רע יכול למות באושר ולהגיע ללידה טובה, אם למזלו הוא נזכר או עושה מעשה טוב ברגע האחרון – זה אינו אומר שלמרות שזכה בלידה טובה הוא יתחמק מהאפקט של מעשיו הרעים שנצברו בחייו האחרונים.

 1. “קארמה של ההרגל” -“אצ’ינא קארמה” (ACINNA KAMMA)

“הקארמה של ההרגל”  היא הבאה אחריה בעדיפות של האפקט.

זוהי הקארמה שהאדם צובר ומבצע באופן קבוע, כלפי מה שיש לאדם משיכה (או דחיה – שזה בדיוק כמו משיכה…).

הרגלים (HABITS), בין אם טובים או רעים, הופכים לטבע שני, הם פחות או יותר מעצבים את האופי של האדם (אלו אותן סנקהרות שדנים בהן ארוכות בבודהיזם). ברגעי הפנאי שלנו אנו מעסיקים את עצמנו במחשבות ובמעשים הנובעים מתוך הרגל. בצורה דומה, גם ברגע המוות, אלא אם הוא מושפע מנסיבות אחרות, אנו חוזרים ככלל, למחשבות ולמעשים שאנו מורגלים אליהם.

 1. “קארמה מצטברת” -“קאטאטא קארמה” (KATATTA KAMMA)

האחרונה בקטגוריה זו היא “הקארמה המצטברת” (CUMULATIVE KAMMA) שפירושה המילולי היא “בגלל שבוצעה” (BECAUSE DONE). היא “עוטפת” את כל מה שלא ניתן לכלול בשלושת הקודמות. היא מעין “קרן חיסכון” של כל אדם.

משל הפרות – הרועות בשדה:

חלוקה זו (של “קארמה לפי עדיפות”) מודגמת במשל של הפרות – שרועות בשדה ויש להן סדר קבוע בכניסה לרפת  (כאשר נפתח השער):

הראשון – ייכנס הפר – הזכר “קארמה כבדה” (גארוקה).
אחריו – הפרות הקרובות ביותר לשער – “קארמה קרובה למוות”.
אחריהן – הפרות האחרות לפי ההרגלים (ההירארכיה בעדר)- “.”קארמה של ההרגל
ולבסוף – הפרות שנשארו באופן אקראי- “קארמה מצטברת” (לפי המיקום שלהן).

חלוקה מס’ 4 – לפי המישור (PLANE) שבו מתבטא האפקט של כל קארמה

החלוקה האחרונה, היא לפי “המישור” שבו האפקט של כל קארמה באה לידי ביטוי

החלוקה כאן כפולה – לפי כיוון המעשים (טובים או רעים) ולפי אותה הספירה/ המישור/ העולם (Sphere/Plane/Realm) שבה היא (אותה קארמה) באה לידי ביטוי או “מבשילה”:

סוג ראשון – מעשים רעים (A KUSALA) אשר עשויים להבשיל בספירת החושים (SENSE SPHERE) = “קארמה-לוקה” (KAMMA-LOKA).

סוג שני – מעשים טובים (KUSALA) אשר עשויים להבשיל בספירת החושים.

סוג שלישי – מעשים טובים אשר עשויים להבשיל בעולמות הצורה/חומר (REALMS OF FORM) = “רופא-לוקא” (RUPA LOKA).

סוג רביעי – מעשים טובים אשר עשויים להבשיל בעולמות ללא צורה “א רופא-לוקה” (RUPA-LOKA).

יש לשים לב כי בשני סוגי העולמות האחרונים (“עולמות הצורה”= “רופא לוקה” ו”עולמות ללא צורה” = “א רופא לוקה”) עשויים להבשיל רק (תוצאות של) מעשים טובים (קוסאלה).

סוג ראשון (פירוט) – עשרה מעשים רעים (A KUSALA) שהאפקט שלהם מתבטא (מבשיל) במישור החושים (KAMA LOKA)

ישנן “עשר פעולות רעות”, אשר מבוצעות בעזרת “שלושת השערים” -הפעולה  הגופנית, הדיבור והתודעה -ואשר יוצרות קאמה רעה (אפקט רע/תוצאה רעה)

שלוש מבוצעות- על ידי מעשה:

 1. הריגה – נטילת חיים
 2. גניבה – לקיחת מה שלא ניתן
 3. ניאוף/פעילות מינית לא ראויה

ארבע מבוצעות -על ידי דיבור:

 1. שקר
 2. פלגנות/ השמצה/הוצאת דיבה
 3. דיבור בוטה
 4. דיבורים קלי ערך/ נבובים או רכילות (SAMPHAPPALAPA)

שלושת האחרונות -מבוצעות בתודעה:

 1. חמדנות (ABHIJHA)
 2. איבה, שנאה (VYAPADA )
 3. שקפות מוטעות (MICCHADITTHI)

נעבור עכשיו לפירוט 10 הפעולות השליליות (שכזכור- האפקט שלהן עשוי להיות רק ב”עולמות החושים”)

 1. הריגה (PANATIPATA)

הריגה פירושה “הפסקה מכוונת  של חיי יצור כלשהו”.

המונח “פאנא” (PANA) בשפת פאלי פירושו המדויק הוא “החיים הפסיכו-פיזיים הקשורים לקיום של יצור ספציפי”. ההרס הקפריזי/ נטול הרסן/ הזדוני של כוח חיים כזה, בלי לתת לו להמשיך במסלולו היא “פאנאטיפאטא”.

“פאנא” = “זה אשר נושם”, ולכן כל היצורים הנושמים, כולל בעלי חיים, נכללים במונח “פאנא”. אבל לא צמחים, היות והם לא בעלי תודעה (נזירים, אינם רשאים להרוס אפילו חיי צמח, אבל הדבר לא שייך ל”בעלי בתים”) (LAY- FOLLOWERS).

חמישה תנאים – דרושים להשלמה של הריגה:

  1. יצור חי
  2. ידיעה שהוא יצור חי
  3. כוונה להרוג
  4. מאמץ להרוג
  5. הריגה בפועל
 1. גניבה – ( ADINNADANA)

חמישה תנאים – דרושים להשלמה של גניבה:

  1. רכוש של אחר
  2. ידיעה שזה כך (שזה רכוש של אחר)
  3. כוונה לגנוב
  4. מאמץ לגנוב
  5. לקיחה בפועל

התוצאות הבלתי נמנעות של גניבה הן:

– עוני
– סבל, מצוקה
– אכזבות
– חיים תלויים באחר- מבחינה כספית

 1. ניאוף – פעילות מינית לא ראויה – (KAMESU MICCHACARA)

ארבעה תנאים נדרשים להשלמת הפעולה הרעה הזו:

  1. מחשבה ליהנות מהמעשה
  2. מאמץ שבא בעקבות כך
  3. אמצעי/דרך ליהנות
  4. עונג/סיפוק מהמעשים

התוצאות הבלתי נמנעות של ניאוף:

– העובדה שיש לאדם הרבה אויבים
– איחוד (חיים ביחד) עם בעל/אישה לא מושכים
– לידה כאשה או כסריס

 1. שקר – (MUSAVADA)

כאן התחלנו עם “המעשים הרעים באמצעות הדיבור” (וכזכור, ישנם ארבעה כאלה).

ארבעה תנאים נדרשים להשלמת הרוע של שקר:

  1. משהו שהוא אכן שקרי
  2. הונאה
  3. הבעת/אמירת השקר
  4. קיומה של (אותה) הונאה

התוצאות הבלתי נמנעות של שקר:

– היות האדם נתון להתעללות מילולית
– היות האדם נתון להשמצות
– היות האדם לא ראוי לאימון
– היות האדם בעל ריח פה מסריח/מריח רע

 1. פלגנות/השמצות/דיבה (PISUNAVACA)

ארבעה תנאים נדרשים להשלמת המעשה הרע של השמצה:

  1. אנשים אותם רוצים לפלג.
  2. כוונה/רצון להפריד אותם או לרומם (ENDEAR) את עצמך מעל האחר.
  3. מאמץ לעשות כך.
  4. תקשורת (הדיבור עצמו).

התוצאה הבלתי נמנעת של פלגנות והשמצה היא: הפרדה מחברים/חברות בלי סיבה מספקת

 1. דיבור בוטה/התעללות מילולית ( PHARUSAVACA)

שלושה תנאים נדרשים להשלמת הרוע של דיבור בוטה:

  1. אדם שבו רוצים להתעלל
  2. מחשבה כועסת.
  3. ההתעללות עצמה

יש לשים לב כי דיבור בוטה שמטרתו טובה ולא בא מכעס – אינו בהכרח מעשה רע (בהתעללות מילולית: תמיד יש כעס, כ”מנוע” – אשר גורם לכך שהדבר הופך להתעללות מילולית!).
התוצאות הבלתי נמנעות מדיבור בוטה:

– היות האדם נתפס כמתועב, גם במקרים שהוא חסר כל כוונה להרע תהיה חשדנות כלפיו.
– בעל דיבור צורם/גס

 1. דיבורים קלי ערך/נבובים ( SAMPHAPRALAPA)

שני תנאים נדרשים להשלמת המעשה הרע הזה:

  1. הנטייה כלפי דיבורים קלי ערך.
  2. ההקראה/ההשתתפות/ הסיפור שלהם.

התוצאות הבלתי נמנעות של דיבורים קלי ערך הם:

– איברי גוף פגומים (DEFECTIVE BODILY ORGANS).
– דיבור בלתי אמין (NOT CREDIBLE SPEECH).

 1. חמדנות (ABHIJJHA)

כאן התחלנו עם המעשים הרעים באמצעות התודעה (וכזכור, ישנם שלושה כאלה)

שני תנאים נדרשים להשלמת החמדנות:

  1. רכוש של אחר (ANOTHER’S POSSESSION).
  2. התייחסות לכך (ADVERTING TO IT) במחשבה “הלוואי וזה היה שלי”.

התוצאה הבלתי נמנעת היא: אי מילוי משאלות של האדם

 1. זדון/ איבה/שנאה – ( VYAPADA)

שני תנאים נדרשים להשלמת המעשה הרע של איבה:

  1. אדם אחר.
  2. המחשבה לעשות רע/להזיק לאותו אדם.

התוצאות הבלתי נמנעות הן:

– כיעור
– מחלות רבות
– אופי מתועב / שאחרים מתעבים אותו.

 1. דעות שגויות – FALSE VIEW) MICCHA DITTHI)

דעות שגויות פירושן: “ראיית הדברים באופן שגוי” (גם אמונות מוטעות  – כמו: הכחשת התוצאות של המעשים שנעשו, כלולה כאן).

שני תנאים נדרשים להשלמת הרוע שבדעות שגויות:

  1. האופן המעוות שבו האובייקט נתפס.
  2. ההבנה של אותו אובייקט בהתאם לאותה תפישה מוטעית

התוצאות הבלתי נמנעות של דעות שגויות:

– תאוות נמוכות
– חוסר בחכמה
– מחלות כרוניות
– רעיונות ראויים לגינוי

בהתאם לבודהיזם – ישנם עשרה סוגים של דעות שגויות:

  1. לא קיים דבר טוב/לא קיימת תכונה טובה (VIRTUE) כמו נדיבות והכוונה – שאין שום תוצאה טובה במתן נדבות/צדקה.
  2. לא קיים טוב/אפקט/תכונה טובה במתן שופע של נדבות/צדקה.
  3. לא קיים טוב/אפקט/תכונה טובה במתן מתנות לאורחים.
  4. אין תוצאה או פרי למעשה רע או למעשה טוב.
  5. אלו שחיים (כרגע) בחיים הנוכחיים – לא מקבלים (מאמינים) בכך שיש עולם קודם (חיים בעבר).
  6. (או) שהם לא מאמינים בכך שיש עולם בעתיד.
  7. אין אבא
  8. אין אימא- כלומר, אין שום אפקט על מה שנעשה לאבא או לאימא (לטוב או לרע)
  9. אין שום יצור שמת ונולד מחדש.
  10. אין כאלו אנשים שבכוח האינטלקט, המשמעת והחכמה שלהם – הגשימו את הפוטנציאל שלהם בעולם שמעבר (כאן הכוונה לבודהות/לארהנטים).
סוג שני – (פירוט) עשרה מעשים טובים -אשר עשויים להבשיל בספירת החושים

נעבור עכשיו ל”קארמה טובה”- אשר עשויה לבוא לידי ביטוי בספירה של החושים (סוג שני – של חלוקה מס’ 4 של קארמה, כזכור לפי כיוון המעשים + לפי המישור/ספירה שבו באים לידי ביטוי).

ישנם “עשרה מעשים טובים” (KUSALA KAMMA) = “קוסאלא-קארמה” אשר עשויים לבוא לידי ביטוי בספירה של החושים:

 1. נדיבות – “דאנא” (GENEROSITY – DANA).
 2. מוסר – “סילא” (MORALITY – SILA).
 3. תרגול/מדיטציה -“בהוואנא” (MEDITATION – BAHAVANA).
 4. התייחסות בכבוד/קדושה והערצה – “אפאצ’אייאנא” REVERENCE – APACADANA)).
 5. שירות – “וואייאוואצ’א” (SERVICE – VEYYAVACCA).
 6. העברה של זכויות/מעלות – “פאטידאנא” (TRANSFERENCE OF MERIT – PATTIOANA).
 7. שמחה בפעולות טובות של אחרים-  “אנו מודאנא” (REJOICING IN OTHERS GOOD ACTIONS – ANUMODANA)
 8. שמיעת התורה – “דהמא סאוואנא” (HEARING THE DOCTRINE – DHAMMASAVANA).
 9. הפצת התורה – “דהמא דאסאנא” (EXPOUNDING THE DOCTORINE – DHAMMA DESANA)
 10. יישור/סידור השקפות של האדם/שלי – “דיטהיג’ו קארמה” (STRAIGHTENING ONE’S OWN VIEWS – DITTHIJJU KAMMA).

פריטים נוספים

“דילמת הרועה” – על הגנה העצמית ושימוש בכוח במסורות הבודהיסטיות

לומד, מלמד ומתרגל בודהיזם טיבטי, מאהמודרה ודזוגצ’ן, תלמידו של קרמה צ’גמה רינפוצ’ה וסנגטרול רינפוצ’ה – שושלת הקגיו. מייסד MEDITATION FACTORY, מרכז בודהיסטי לתרגול ולימוד בהרצליה.   *** הגנה עצמית היא […]

שלמה בזם
library image

לקום מהשבעה

מתרגל, ופוסע על הדרך מאז 1997 במסורת הוויפסנא והבודהיזם הטיבטי. חוקר דהרמה בת-זמננו, דהרמה מעורבת חברתית ואת המפגש בין ההגות הבודהיסטית לפילוסופיה המערבית. עבודת הדוקטורט שלו מציעה תפיסה חינוכית דיאלוגית […]

אסף סטי אל-בר
library image

רוחניות בזמן מלחמה – מהסבל אל החופש

מורה לווִיפַּסַנַא, מיינדפולנס ודהרמה. מלמדת בארץ ובעולם משנת 2004. למדה ותרגלה עם מורים ידועים ברחבי העולם במסורת הוויפאסנא הבודהיסטית ובמסורת האי-שניות ההינדואיסטית. שהתה תקופות ארוכות במזרח ובמערב במנזרים ובמרכזי מדיטציה, […]

לילה קמחי
library image

יותר מדי עכשיו

פרופסור אמריטוס ללימודי יפן וזן בודהיזם באוניברסיטת תל אביב ומחברם של ספרים ומאמרים רבים בנושא בודהיזם וזן בודהיזם. הקים במשותף עם הפסיכולוג נחי אלון את ‘פסיכו-דהרמה’ – מרכז לאימון וליישום […]

יעקב רז
library image
Skip to content