עגלת הקניות

0
סה"כ עלות המוצרים

הנעת גלגל הדהרמה

06/02/2018
http://tovana.org.il/he/library/sutras/75-dharma-wheel

מתוך: Dhammacakkappavattana Suttra
The Turning of the Wheel of Dhamma
 
כך שמעתי. פעם אחת, המבורך (הבודהא) השתכן בבנארס, בפארק הצבאים אשר באיסיפאטאנא (Isipatana), ליד באראנאסי (Baranasi). שם פנה המבורך אל קבוצת חמשת הביקהו (נזירים) במלים הבאות:
זה שהולך קדימה לחיים של חוסר בית, חייב שלא לקחת את אחת משתי הדרכים הקיצוניות. האחת היא התמכרות חושית אשר היא נמוכה, גסה, וולגרית, שפלה ולא מועילה. השניה היא ייסור עצמי שהוא מכאיב, שפל ולא מועיל. ביקהו, על ידי הימנעות משתי גישות קיצוניות אלה, תאתהאגתה מימש את דרך האמצע אשר מעניקה ראייה והבנה ומובילה לשלווה, הבנה ישירה, התעוררות וניבאנה.
ומהי דרך האמצע אשר מומשה על ידי התאתהאגתה (Tathagata – זה שבא והולך – הבודהא), אשר מעניקה ראייה והבנה ומובילה לשלווה, הבנה ישירה, התעוררות וניבאנה? זוהי הדרך הנאצלת בעלת שמונת הנתיבים, כלומר, הבנה נכונה (samma ditthi), כוונה נכונה (samma sankappo), דיבור נכון (samma vaca), פעולה נכונה (samma kammanto), פרנסה נכונה (samma ajivo), מאמץ נכון (samma vayamo), תשומת לב נכונה (samma sati) וריכוז נכון (samma samadhi). זוהי דרך האמצע אשר מומשה על ידי התאתהאגתה אשר מעניקה ראייה והבנה ומובילה לשלווה, הבנה ישירה, התעוררות וניבאנה.
כעת, ביקהו, זוהי האמת הנאצלת של הדוקהה (dukkha – אי נחת): לידה היא דוקהה, הזדקנות היא דוקהה, ומוות הוא דוקהה. צער, קינה, כאב, עצב וייאוש הם דוקהה. התרועעות עם אנשים לא-אהובים הוא דוקהה. פרידה מאהובים היא דוקהה. אי הגשמת שאיפות היא דוקהה. בקיצור, חמשת הקטגוריות של התודעה הנאחזת (צורה (rupa), רגש ותחושה (vedana), תפיסה (sañña), מבנים מנטליים (sankhara) ותודעה (viññana)) הם דוקהה.
כעת, ביקהו, זוהי האמת הנאצלת על מקור הדוקהה: זוהי התשוקה אשר מתנה את חידוש החיים, אשר מלווים בעונג נלהב מאובייקט זה או אחר. כלומר, תשוקה חושית. תשוקה להתהוות ותשוקה להכחדה.
כעת, ביקהו, זוהי האמת הנאצלת על הפסקת הדוקהה: זוהי הדעיכה השלמה, הנטישה, הוויתור, השחרור והניתוק מתשוקה זו.
כעת, ביקהו, זוהי האמת הנאצלת על הדרך אשר מובילה להפסקת הדוקהה: זוהי הדרך המתומנת הנאצלת, כלומר: הבנה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, פרנסה נכונה, מאמץ נכון, תשומת לב נכונה וריכוז נכון.
1) א) עם המחשבה: “זוהי האמת הנאצלת של הדוקהה”, הופיעו בי ראייה, ידע, תובנה, חוכמה, אור ביחס לדברים שלא נודעו לפני כן.
ב) עם המחשבה: “זוהי האמת הנאצלת של הדוקהה והיא חייבת להיות מובנת”, הופיעו בי ראייה, ידע, תובנה, חוכמה, אור ביחס לדברים שלא נודעו לפני כן.
ג) עם המחשבה: “זוהי האמת הנאצלת של הדוקהה והדוקהה הובנה”, הופיעו בי ראייה, ידע, תובנה, חוכמה, אור ביחס לדברים שלא נודעו לפני כן.
2) א) עם המחשבה: “זוהי האמת הנאצלת על מקור הדוקהה”, הופיעו בי ראייה, ידע, תובנה, חוכמה, אור ביחס לדברים שלא נודעו לפני כן.
ב) עם המחשבה: “זוהי האמת הנאצלת על מקור הדוקהה ומקור זה חייב להינטש”, הופיעו בי ראייה, ידע, תובנה, חוכמה, אור ביחס לדברים שלא נודעו לפני כן.
ג) עם המחשבה: “זוהי האמת הנאצלת על מקור הדוקהה ומקור זה של הדוקהה ננטש”, הופיעו בי ראייה, ידע, תובנה, חוכמה, אור ביחס לדברים שלא נודעו לפני כן.
3) א) עם המחשבה: “זוהי האמת הנאצלת על הפסקת הדוקהה”, הופיעו בי ראייה, ידע, תובנה, חוכמה, אור ביחס לדברים שלא נודעו לפני כן.
ב) עם המחשבה: “זוהי האמת הנאצלת על הפסקת הדוקהה והפסקה זו חייבת להיות מממומשת”, הופיעו בי, ביקהוס, ראייה, ידע, תובנה, חוכמה, אור ביחס לדברים שלא נודעו לפני כן.
ג) עם המחשבה: “זוהי האמת הנאצלת על הפסקת הדוקהה והפסקה זו של הדוקהה מומשה”, הופיעו בי, ביקהוס, ראייה, ידע, תובנה, חוכמה, אור ביחס לדברים שלא נודעו לפני כן.
4) א) עם המחשבה: “זוהי האמת הנאצלת על הדרך שמובילה להפסקת הדוקהה”, הופיעו בי, ביקהוס, ראייה, ידע, תובנה, חוכמה, אור ביחס לדברים שלא נודעו לפני כן.
ב) עם המחשבה: “זוהי האמת הנאצלת על הדרך שמובילה להפסקת הדוקהה ודרך זו חייבת להתפתח”, הופיעו בי, ביקהוס, ראייה, ידע, תובנה, חוכמה, אור ביחס לדברים שלא נודעו לפני כן.
ג) עם המחשבה: “זוהי האמת הנאצלת על הדרך שמובילה להפסקת הדוקהה ודרך זו פותחה”, הופיעו בי, ביקהוס, ראייה, ידע, תובנה, חוכמה, אור ביחס לדברים שלא נודעו לפני כן.
כל עוד, ביקהוס, שידיעתי וראייתי את מציאות ארבעת האמיתות על שלושת השלבים שלהן – שנים עשר ההיבטים – לא היתה עבורי בהירה דיה, לא הצהרתי על מימוש ההתעוררות המושלמת שאין שני לה לעולם על האלים, מלאכי המוות וגני העדן הגבוהים, וכל שאר היצורים כולל בני האדם. אולם, ביקהוס, מרגע שידיעתי וראייתי את מציאות ארבעת האמיתות על שלושת השלבים שלהן – שנים עשר ההיבטים – היתה עבורי בהירה במלואה, הצהרתי על מימוש ההתעוררות המושלמת שאין שני לה לעולם על האלים, מלאכי המוות וגני העדן הגבוהים, וכל שאר היצורים כולל בני האדם. יתירה מזאת, הידע והראייה שהופיעו בי: “השחרור שלי הוא בלתי ניתן לערעור. זוהי הילדה האחרונה שלי. מעתה והלאה לא אחווה יותר התהוות.”
כך אמר המבורך. מאושרים בלבם היו חמשת הנזירים וקיבלו בחיוב את דבריו של המבורך.
בזמן שנאמרו דברים אלה, הראייה הטהורה ונטולת התשוקה של האמת הופיעה לקונדאניה (Kondannya) המכובד: “כל שנתון להתהוות, נתון לחידלון”.
מרגע שגלגל הדהרמה הונע על ידי הנעלה, בארץ האלים עלתה הזעקה: ‘בבנארס, בפארק הצבאים איסיפטנה, גלגל הדהרמה שאין שני לו הונע על ידי המבורך, והוא לא ניתן לעצירה על ידי נזיר או אל או מלאך מוות או כל יצור אחר בעולם. המלאכים-מלכים של ארבעת הרבעים, ששמעו את הזעקה של המלאכים של האדמה, הרימו אף הם את קולם בזעקה; המלאכים של השלושים ושלושה, ששמעו את זעקתם של המלאכים-מלכים של ארבעת הרבעים, נשאו אף הם את קולם בזעקה; מלאכי היאמה (Yama), ששמעו את זעקתם של המלאכים של השלושים ושלושה, זעקו אף הם; המלאכים של השמחה, ששמעו את זעקתם של מלאכי היאמה (Yama), זעקו אף הם; המלאכים של היצירתיות, בשומעם את המלאכים של השמחה, זעקו אף הם; המלאכים ששמחים בעבודתם של מלאכים אחרים, בשומעם את זעקתם של המלאכים של היצרתיות, זעקו אף הם; המלאכים שמשרתים את אלי הברהמה, בשומעם את המלאכים ששמחים בעבודתם של מלאכים אחרים, זעקו אף הם: “בפארק הצבאים שבאיסיפטנה, בסמוך לבנאראסי, גלגל הדהרמה שאין שני לו הונע על ידי המבורך, והוא לא ניתן לעצירה על ידי נזיר או אל או מלאך מוות או כל יצור אחר בעולם.
משנשמעה הזעקה בארץ האלים, כל האלים בששת גני העדן של ספירות החושים לקחו בתגובה את הזעקה למעלה עד שהגיעה למחוז האלוהות הגבוהה בספירת החומר הטהור.
כך, ברגע, בהבזק, באותה שעה בדיוק, הגיעה הידיעה על הנעת גלגל הדהרמה לעולם האלים הברהמינים, כל המערכת העולמית בת עשרת אלפים הרבדים רעדה והזדעזעה; וזוהר נעלה נפלא יותר מזוהרם של האלים עצמם הופיע על פני האדמה.
אז הנעלה אמר דברים אלו: “באמת קונדניה יודע! באמת קונדניה יודע!”. וכך הנזיר המכובד קיבל את השם אנייה קונדניה (Annya Knodannya), שמשמעו “קונדניה אשר יודע” .
כך הסתיימה ההרצאה על הנעת גלגל הדהרמה.

פריטים נוספים

בתי הקדשה

תרגום: מאנגלית: יסמין הלוי

לוּ כל בעלי התודעה, כל הסובלים בגופם ובנפשם יזכו באוקיינוס של אושר ושמחה בזכות חסד זה שצברתי.   לו לא יסבול איש יחלה או יעשה רע לא יפחד ולא ימעיט […]

library image

הדרשה אודות האהבה (Metta-sutta)

תרגום: אביתר שולמן

לאחר שהבין את המקום השקט, אותו יש לקיים בראש ובראשונה על-ידי פעילות מיטיבה – עליו להיות מסוגל, ישר, נכון, בעל דיבור טוב, רך וללא יוהרה,   שבע רצון, אחד שקל […]

library image

סוטרה סדאקה

תרגום: ורד כספי

שמעתי שפעם המבורך גר בין הסומבהאנים. ישנה עיר סומבהאנית הנקראת סדאקה. שם פנה המבורך אל הנזירים ואמר “נזירים!”. “כן, אדוני” ענו הנזירים. המבורך אמר: “פעם, נזירים, לוליין במבוק  העמיד מוט […]

library image
Skip to content