עגלת הקניות

0
סה"כ עלות המוצרים

קוד ההתנהגות לבעל בית

06/02/2018
מה אמר הבודהה / הוצאת דהמדאנה
תרגום: שי שוורץ

כך שמעתי. בפעם אחת הבודהה שהה בחורשת הבמבוק, שמורת הסנאים ליד רָאגַ’גָאהָא. באותה עת, הצעיר סִיגָאלָה, בן בעל-בית, לאחר שקם בבוקר ויצא מראג’אגהא, בשיער ובגדים רטובים, הצמיד את כפות ידיו בברכה לעבר הכיוונים השונים – מזרח, דרום, מערב, צפון, נדיר, וזנית.
באותה העת, הבודהה, לאחר שלבש את גלימתו לפני הצהרים, לקח את קערתו ונכנס לראג’גאהא לסבב נדבות מזון. כשראה את סיגאלה מברך, אמר לו כך:
בן בעל-בית, מדוע לאחר שקמת בבוקר ויצאת מראג’גאהא בשיער ובגדים רטובים, הצמדת את כפות ידיך בברכה לעבר הכיוונים השונים – המזרח, הדרום, המערב, הצפון, הנדיר, והזנית?
“אדוני, בזמן שאבי עמד למות, הוא אמר לי כך: “בני היקר, עליך לסגוד את ששת הכיוונים”. ואני מתוך כבוד לבקשת אבי, קם השכם בבוקר, יוצא מראג’גאהא בשיער ובגדים רטובים, מצמיד את כפות ידיו בברכה לעבר ששת הכיוונים הללו.”
בן בעל-בית, לא כך יש לברך את ששת הכיוונים על פי תורת האציליים
“אם כך, אדוני, כיצד יש לסגוד את ששת הכיוונים על פי תורת האציליים? יהיה טוב אם הבודהה ילמד אותי את התורה, ויראה כיצד יש לסגוד את ששת הכיוונים על פי תורת האציליים.”
אם כן, בן בעל-בית, הקשב היטב בזמן שאני אדבר.
“טוב מאוד, אדוני,” השיב סיגאלה הצעיר.
והבודהה אמר:
בן בעל-בית, כל עוד שהתלמיד האצילי הפסיק את ארבעת ההתנהגויות המגונות, כל עוד הוא אינו מבצע פעולות רעות בארבע דרכים, כל עוד שהוא אינו רודף אחר ששת הנתיבים להפסד רכוש, כך הוא נמנע מארבע עשרה מעשים רעים אלו, מכסה את ששת הכיוונים, ונכנס לשביל המוביל לניצחון בשני העולמות: הוא אהוד בעולם הזה ובעולם הבא. בהיכחדות הגוף, לאחר מותו, הוא נולד מחדש בעולם שמימי של אושר.
מהן ארבע ההתנהגויות המגונות שהוא הפסיק? בן בעל-בית, השמדת חיים היא פשע, גניבה היא פשע, ניאוף הוא פשע ואמירת שקר היא פשע. אלו הם ארבע ההתנהגויות המגונות שהופסקו.
כך אמר הבודהה, ולאחר שאמר זאת הוסיף:
הרג, גניבה, שקר וניאוף, החכם לעולם לא משבח את ארבעת המעשים הרעים האלו.
באילו ארבע דרכים אדם לא עושה כל רע? מונחה על ידי תאווה אדם עושה רע. מונחה על ידי כעס אדם עושה רע. מונחה על ידי בורות אדם עושה רע. מונחה על ידי פחד אדם עושה רע. אך כל עוד התלמיד האצילי לא מונחה על ידי תאווה, כעס, בורות ופחד, הוא לא עושה כל רע.
כך אמר הבודהה, ולאחר שאמר זאת הוסיף:
“כל מי שדרך תאווה, שנאה, פחד,
או בורות, יפר את חוק הדהמה,
כל תהילתו תיעלם
כמו הירח בתקופת ההתרוקנות.
כל מי שדרך תאווה, שנאה, פחד,
או בורות, לעולם לא מפר את חוק הדהמה,
כל תהילתו תמיד מתעצמת,
כמו הירח בתקופת ההתמלאות.
מהם ששת הנתיבים להפסד רכוש שהוא אינו רודף אחריהם?
התמכרות למשכרים אשר גורמים לרשלנות וחוסר תשומת לב,
שיטוט ברחובות בשעות לא נאותות,
ביקורים תדירים במופעים ובירידים,
התמכרות להימורים הגורמים לרשלנות,
שהייה בחברת אנשים רעים,
הרגלי עצלנות ובטלה.
בן בעל-בית, מהן שש סכנות בהתמכרות למשכרים?
אובדן רכוש, ריבוי סכסוכים, רגישות למחלות, השגת מוניטין רע,
חשיפת הגוף חסרת כל בושה, היחלשות השכל.
בן בעל-בית, מהן שש סכנות בשיטוט ברחובות בשעות לא נאותות?
הוא עצמו לא מוגן ולא בטוח, אשתו וילדיו לא מוגנים ולא בטוחים,
רכושו לא מוגן ולא בטוח, הוא חשוד במעשים רעים,
הוא נתון לשמועות שקריות, הוא חשוף לצרות רבות.
בן בעל-בית, מהן שש הסכנות בביקור תדיר במופעים ובירידים?
הוא חושב תמיד: היכן יש ריקודים? היכן יש שירה? היכן יש מוזיקה?
היכן מקריאים סיפורים? היכן מנגנים במצלתיים? היכן מנגנים בתופים?
בן בעל-בית, מהן שש סכנות בעיסוק בהימורים?
ניצחונו ייצור שנאה, אם יפסיד, הוא יצטער על הפסד רכושו,
בזבוז כסף ורכוש, לא ניתן לסמוך על דבריו בבית משפט,
ידידיו ומכריו בזים לו, לא יחפשו לו שידוך לחתונה כיוון
שאנשים יאמרו שהוא מהמר ולכן אינו יכול לדאוג לאישה.
בן בעל-בית, מהן שש סכנות בשהייה בחברת אנשים רעים?
כל מהמר, כל אדם מושחת ומופקר, כל שיכור, כל נוכל, כל רמאי, כל רשע הוא חברו ושותפו.
בן בעל-בית, מהן שש סכנות בלהיות מורגל לעצלנות ובטלה?
הוא אומר שקר מדי או שחם מדי, ואינו עובד,
הוא אומר שמאוחר מדי או שמוקדם מדי, ואינו עובד,
הוא אומר שהוא רעב מדי או שהוא מלא מדי, ואינו עובד.
כשהוא חי כך, הוא מותיר הרבה חובות לא סגורים,
אינו משיג הכנסות חדשות, ועושרו מתדלדל ופוחת.
כך אמר הבודהה. ולאחר שאמר זאת הוסיף:
אדם אחד הוא חבר צבוע – הוא אומר, ‘חבר, חבר’ רק בפניו,
אדם אחר הוא חבר ושותף רק כשזה משתלם.
לישון עד הזריחה, ניאוף, רגזנות, רוע-לב, שותפים רעים,
תאוות בצע – שש אלו הורסים אדם.
מי שמשחק בקוביות ושותה משכרים, הולך לנשים היקרות ללבם של אחרים, נמצא בחברת שפלים ולא בוגרים – שוקע ומתדרדר כפי שהירח בתקופת ההתרוקנות.
מי ששותה, עלוב, חסר-כל, שתיין שצמא תמיד, פוקד את הבארים,
שוקע בחובות כמו אבן במים, מוציא בקלות שם רע למשפחתו.
מי שמנהגו לישון במשך היום, וער עד שעות מאוחרות,
תמיד שיכור, נטול רסן, הוא אינו ראוי לנהל חיי בית.
מי שאומר שחם מידי, קר מידי, מאוחר מידי, ומותיר חובות לא סגורים,
כל ההזדמנויות הטובות חולפות על פני אדם כזה.
אך מי שאינו מייחס חשיבות לחום או קור יותר מאשר גבעול דשא,
ומי שממלא את חובותיו בנחישות, הוא אינו מאבד אושר.
בן בעל-בית, יש להבין את ארבעה אלו כאויבים במסווה של חברים:
זה שלוקח ללא רשות רכוש של חבר,
זה שאומר דברים לצורך דיבור בלבד,
זה שמתחנף,
זה שמבזבז ומתבטל.
בן בעל-בית, בארבע דרכים אלו יש להבין את הלוקח ללא רשות רכוש של חבר, כאויב במסווה של חבר:
הוא לוקח רכוש של חבר ללא רשות,
הוא נותן מעט ודורש הרבה,
הוא עושה את ענייניו וחובותיו מתוך פחד,
הוא מתחבר לטובת עצמו בלבד.
בן בעל-בית, בארבעה דרכים אלו יש להבין את האומר דברים לצורך דיבור בלבד, כאויב במסווה של חבר:
הוא יוצא בהצהרות ידידותיות ביחס לעבר,
הוא יוצא בהצהרות ידידותיות ביחס לעתיד,
הוא מנסה לזכות באהדה בעזרת מלים ריקות,
כשמגיעה הזדמנות לעזור, הוא מביע את אי יכולתו.
בן בעל-בית, בארבע דרכים אלו יש להבין את המתחנף כאויב במסווה של חבר:
הוא מאשר את המעשים הרעים של חברו,
הוא מסתייג מהמעשים הטובים של חברו,
הוא משבח אותו בנוכחותו,
הוא מגנה אותו בהעדרו.
בן בעל-בית, בארבע דרכים אלו יש להבין את הבזבזן והבטלן כאויב במסווה של חבר:
הוא שותף ללקיחת משכרים הגורמים לרשלנות וחוסר תשומת לב,
הוא שותף לשוטטות ברחובות בשעות לא נאותות,
הוא שותף לביקורים תדירים במופעים ובירידים,
הוא שותף להתמכרות להימורים שגורמים לרשלנות.
כך אמר הבודהה. ולאחר שאמר זאת הוסיף:
החבר שלוקח רכוש ללא רשות,
החבר שדובר מס שפתיים,
החבר שמתחנף,
החבר שמביא אסון,
את ארבע אלו רואה החכם כאויבים,
התרחק מהם כמה שתוכל כמו מדרכים מסוכנות.
בן בעל-בית, את ארבע אלו יש להבין כחברים טובים:
זה שעוזר,
זה שמשתתף באושר ובצער,
זה שנותן עצות טובות,
זה שאוהד ותומך.
בן בעל-בית, בארבע דרכים אלו יש להבין שותף כחבר טוב:
הוא שומר על חברו הלא זהיר,
הוא מגן על הרכוש של חברו הלא זהיר,
הוא נותן מחסה לחברו שבסכנה,
הוא ממלא את חובתו כחבר כפול מהצפוי ממנו.
בן בעל-בית, בארבע דרכים אלו יש להבין את המשתתף באושר ובצער כחבר טוב:
הוא מגלה את סודותיו לחברו
הוא שומר על הסודות של חברו
כשפוקד אסון הוא אינו נוטש את חברו
אפילו את חייו הוא יקריב למען חברו.
בן בעל-בית, בארבע דרכים לו יש להבין את הנותן עצה טובה כחבר טוב:
הוא עוצר את חברו מלעשות רע,
הוא מעודד את חברו לעשות טוב,
הוא מיידע את חברו על מה שלא ידוע לו,
הוא מציין את הדרך אל הטוב.
בן בעל-בית, בארבע דרכים אלו יש להבין את האוהד והתומך כחבר טוב:
הוא אינו שמח כשחברו במצוקה,
הוא שמח כשחברו משגשג,
הוא עוצר אחרים מלדבר רעות על חברו,
הוא משבח את אלו המדברים טובות על חברו.
כך אמר הבודהה. ולאחר שאמר זאת הוסיף:
החבר שהוא שותף,
החבר באושר ובצער,
החבר שנותן עצה טובה,
וגם החבר שאוהד –
את ארבעת האלו החכם רואה
ושומר בלבו בנאמנות,
כפי שאם עושה כלפי בנה .
החכם והישר זורחים כמו אש בוהקת.
הוא שהשיג את הונו בדרכים חפות מפשע
כמו דבורה האוספת דבש,
עושר מצטבר לו
כמו תל נמלים הגדל במהירות.
עם הון המושג בדרך זו,
אדם ראוי לחיי בית,
מחלק את רכושו לארבע:
כך יזכה בידידות.
בחלק אחד הוא משתמש לצרכיו,
בשני חלקים הוא משתמש לעסקיו,
ואת החלק הרביעי הוא שומר לזמנים קשים.
כך אמר הבודהה ופנה לסיגאלה במלים הבאות:
ובכן, בן בעל-בית, כיצד תלמיד אצילי מגן על ששת הכיוונים? עליו להתייחס לששת הכיוונים בצורה הבאה: הוריו כמזרח, מוריו כדרום, אשתו וילדיו כמערב, חבריו ושותפיו כצפון, משרתיו ומעסקיו כנדיר ופרושים וברהמינים כזנית.
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו על בן לשרת את הוריו כמזרח:
‘כפי שהם טיפלו בי, כך אני אטפל בהם, אני אמלא את חובותיהם,
אשמור על המסורת המשפחתית, אהיה ראוי לירושה שאקבל,
וכמו כן, אתן נדבות לזכותם של הקרובים שנפטרו.’
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו ההורים המטופלים על ידי ילדיהם כמזרח, מראים להם את חיבתם וחמלתם:
הם מרחיקים אותם ממעשים רעים, הם מעודדים אותם למעשים טובים,
הם מכשירים אותם למקצוע, הם מוצאים להם שידוכים טובים,
בעת הנכונה הם מעבירים אליהם את הירושה.
בן בעל-בית, אלו הם חמש הדרכים בהן ילדים משרתים את הוריהם כמזרח וההורים מראים להם את חיבתם וחמלתם. ובכן, בזכותם מזרח הופך למוגן ובטוח.
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו על התלמיד לשרת את מוריו כדרום:
לקום ממקומו לאות כבוד, לדאוג להם, להביע רצון ללמוד, לשרת אותם באופן אישי, להקשיב להם בתשומת לב בעת קבלת ההנחיות.
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו המורים המטופלים על ידי תלמידיהם כדרום, מראים להם את חיבתם וחמלתם:
הם מאמנים אותם בדרך ההתנהגות הטובה ביותר, הם דואגים להבנת הנלמד, הם מלמדים אותם היטב את כל האומנויות, הם מכירים אותם לחבריהם וידידיהם, הם דואגים לשלומם בכל דבר.
בן בעל-בית, אלו הם חמש הדרכים בהן תלמידים משרתים את מוריהם כדרום והמורים מראים להם את חיבתם וחמלתם. ובכן, בזכותם דרום הופך למוגן ובטוח.
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו על הבעל לשרת את אשתו כמערב:
בנתינת כבוד, בנדיבות, בנאמנות, בהענקת סמכות, בהענקת תכשיטים.
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו האישה המטופלת על ידי בעלה כמערב, מראה לבן הזוג את חיבתה וחמלתה:
היא ממלאת את חובתה היטב, מכניסה אורחים, תמיד נאמנה, דואגת לתיאום בין הכנסות להוצאות, ועושה את עבודתה בחריצות וברצון.
בן בעל-בית, אלו הם חמש הדרכים בהן בעל משרת את אשתו כמערב
ואשתו מראה לו את חיבתה וחמלתה. ובכן, בזכותם מערב הופך למוגן ובטוח.
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו על בן טובים לשרת את חבריו וידידיו כצפון:
באדיבות, בנדיבות, בחסד, ביחס של שוויון, בעמידה בדיבורו.
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו החברים המטופלים על ידי חברם כצפון, מראים לו את חיבתם וחמלתם:
הם מגנים עליו בשעת צורך, דואגים לרכושו אם הוא אינו יכול לעשות זאת, מהווים מקלט בעת סכנה, אינם נוטשים אותו כשהוא בצרות ומכבדים את כל ידידיו.
בן בעל-בית, אלו הם חמש הדרכים בהן חבר משרת את חבריו כצפון
וחבריו מראים לו את חיבתם וחמלתם. ובכן, בזכותם צפון הופך למוגן ובטוח.
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו על האדון לשרת את משרתיו ומעסקיו כנדיר:
במינוי העבודה בהתאם ליכולתם וכוחם, באספקת מזון ותשלומי שכר,
בטיפול במחלותיהם, חלוקת מטעמים וממתקים, הענקת חופשים ומתנות בעת נכונה.
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו משרתים ומועסקים המטופלים על ידי אדון כנדיר, מראים לו את חיבתם וחמלתם:
הם משכימים קום לפניו, הולכים לישון אחריו, לוקחים רק את מה שניתן להם, עושים את עבודתם היטב, מדברים עליו רק טוב, תורמים לשמו הטוב.
בן בעל-בית, אלו הם חמש הדרכים בהן אדון משרת את משרתיו ומעסקיו כנדיר, ומשרתיו ומעסקיו מראים לו את חיבתם וחמלתם. ובכן, בזכותם נדיר הופך למוגן ובטוח.
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו על בן טובים לשרת פרושים ובראהמינים כזנית:
במעשי חיבה, בדיבורי חיבה, במחשבות חיבה, בפתיחת דלת ביתו למענם, בהספקת צורכיהם.
בן בעל-בית, בשש דרכים אלו הפרושים והברהמינים המטופלים על ידי בן טובים כזנית, מראים לו את חיבתם וחמלתם:
הם מגנים עליו מפני כל רע, מעודדים אותו למעשים טובים, מחבבים אותו במחשבות, מלמדים אותו את הלא נלמד, משלימים ומשכללים את הנלמד, מגלים לו את הדרך לגן עדן.
בן בעל-בית, אלו הם הדרכים בהן בן טובים משרת פרושים וברהמינים כזנית, והם מראים לו את חיבתם וחמלתם. ובכן, בזכותם זנית הופכת למוגנת ובטוחה…
לאחר שהבודהה אמר את דבריו, סיגאלה בן בעל-הבית הצעיר פנה אליו במלים הבאות:
“מצויין, אדוני, מצויין! זה בדיוק כמו ליישר את מה שהפוך, או לחשוף את מה שמוסתר, או להראות את הדרך הנכונה למי שאבד, או להביא מנורה אל מקום חשוך כך שבעלי ראיה יוכלו לראות צורות, באותו אופן, נחשפה הדהמה על ידי הנעלה בדרכים רבות. אני לוקח מחסה בבודהה, בדהמה, ובקהילת הסנגהה. יקבל נא אותי הנעלה לקהילת הסנגהה כתלמידו בעל-בית שלוקח מחסה בו מעתה ועד סוף חייו.”
Sigalovada Sutta
DighaNikaya, 31

כך שמעתי. בפעם אחת הבודהה שהה בחורשת הבמבוק, שמורת הסנאים ליד רָאגַ’גָאהָא. באותה עת, הצעיר סִיגָאלָה, בן בעל-בית, לאחר שקם בבוקר ויצא מראג’אגהא, בשיער ובגדים רטובים, הצמיד את כפות ידיו בברכה לעבר הכיוונים השונים – מזרח, דרום, מערב, צפון, נדיר, וזנית.
באותה העת, הבודהה, לאחר שלבש את גלימתו לפני הצהרים, לקח את קערתו ונכנס לראג’גאהא לסבב נדבות מזון. כשראה את סיגאלה מברך, אמר לו כך:
בן בעל-בית, מדוע לאחר שקמת בבוקר ויצאת מראג’גאהא בשיער ובגדים רטובים, הצמדת את כפות ידיך בברכה לעבר הכיוונים השונים – המזרח, הדרום, המערב, הצפון, הנדיר, והזנית?
“אדוני, בזמן שאבי עמד למות, הוא אמר לי כך: “בני היקר, עליך לסגוד את ששת הכיוונים”. ואני מתוך כבוד לבקשת אבי, קם השכם בבוקר, יוצא מראג’גאהא בשיער ובגדים רטובים, מצמיד את כפות ידיו בברכה לעבר ששת הכיוונים הללו.”
בן בעל-בית, לא כך יש לברך את ששת הכיוונים על פי תורת האציליים
“אם כך, אדוני, כיצד יש לסגוד את ששת הכיוונים על פי תורת האציליים? יהיה טוב אם הבודהה ילמד אותי את התורה, ויראה כיצד יש לסגוד את ששת הכיוונים על פי תורת האציליים.”
אם כן, בן בעל-בית, הקשב היטב בזמן שאני אדבר.
“טוב מאוד, אדוני,” השיב סיגאלה הצעיר.
והבודהה אמר:
בן בעל-בית, כל עוד שהתלמיד האצילי הפסיק את ארבעת ההתנהגויות המגונות, כל עוד הוא אינו מבצע פעולות רעות בארבע דרכים, כל עוד שהוא אינו רודף אחר ששת הנתיבים להפסד רכוש, כך הוא נמנע מארבע עשרה מעשים רעים אלו, מכסה את ששת הכיוונים, ונכנס לשביל המוביל לניצחון בשני העולמות: הוא אהוד בעולם הזה ובעולם הבא. בהיכחדות הגוף, לאחר מותו, הוא נולד מחדש בעולם שמימי של אושר.
מהן ארבע ההתנהגויות המגונות שהוא הפסיק? בן בעל-בית, השמדת חיים היא פשע, גניבה היא פשע, ניאוף הוא פשע ואמירת שקר היא פשע. אלו הם ארבע ההתנהגויות המגונות שהופסקו.
כך אמר הבודהה, ולאחר שאמר זאת הוסיף:
הרג, גניבה, שקר וניאוף, החכם לעולם לא משבח את ארבעת המעשים הרעים האלו.
באילו ארבע דרכים אדם לא עושה כל רע? מונחה על ידי תאווה אדם עושה רע. מונחה על ידי כעס אדם עושה רע. מונחה על ידי בורות אדם עושה רע. מונחה על ידי פחד אדם עושה רע. אך כל עוד התלמיד האצילי לא מונחה על ידי תאווה, כעס, בורות ופחד, הוא לא עושה כל רע.
כך אמר הבודהה, ולאחר שאמר זאת הוסיף:
“כל מי שדרך תאווה, שנאה, פחד,
או בורות, יפר את חוק הדהמה,
כל תהילתו תיעלם
כמו הירח בתקופת ההתרוקנות.
כל מי שדרך תאווה, שנאה, פחד,
או בורות, לעולם לא מפר את חוק הדהמה,
כל תהילתו תמיד מתעצמת,
כמו הירח בתקופת ההתמלאות.
מהם ששת הנתיבים להפסד רכוש שהוא אינו רודף אחריהם?
התמכרות למשכרים אשר גורמים לרשלנות וחוסר תשומת לב,
שיטוט ברחובות בשעות לא נאותות,
ביקורים תדירים במופעים ובירידים,
התמכרות להימורים הגורמים לרשלנות,
שהייה בחברת אנשים רעים,
הרגלי עצלנות ובטלה.
בן בעל-בית, מהן שש סכנות בהתמכרות למשכרים?
אובדן רכוש, ריבוי סכסוכים, רגישות למחלות, השגת מוניטין רע,
חשיפת הגוף חסרת כל בושה, היחלשות השכל.
בן בעל-בית, מהן שש סכנות בשיטוט ברחובות בשעות לא נאותות?
הוא עצמו לא מוגן ולא בטוח, אשתו וילדיו לא מוגנים ולא בטוחים,
רכושו לא מוגן ולא בטוח, הוא חשוד במעשים רעים,
הוא נתון לשמועות שקריות, הוא חשוף לצרות רבות.
בן בעל-בית, מהן שש הסכנות בביקור תדיר במופעים ובירידים?
הוא חושב תמיד: היכן יש ריקודים? היכן יש שירה? היכן יש מוזיקה?
היכן מקריאים סיפורים? היכן מנגנים במצלתיים? היכן מנגנים בתופים?
בן בעל-בית, מהן שש סכנות בעיסוק בהימורים?
ניצחונו ייצור שנאה, אם יפסיד, הוא יצטער על הפסד רכושו,
בזבוז כסף ורכוש, לא ניתן לסמוך על דבריו בבית משפט,
ידידיו ומכריו בזים לו, לא יחפשו לו שידוך לחתונה כיוון
שאנשים יאמרו שהוא מהמר ולכן אינו יכול לדאוג לאישה.
בן בעל-בית, מהן שש סכנות בשהייה בחברת אנשים רעים?
כל מהמר, כל אדם מושחת ומופקר, כל שיכור, כל נוכל, כל רמאי, כל רשע הוא חברו ושותפו.
בן בעל-בית, מהן שש סכנות בלהיות מורגל לעצלנות ובטלה?
הוא אומר שקר מדי או שחם מדי, ואינו עובד,
הוא אומר שמאוחר מדי או שמוקדם מדי, ואינו עובד,
הוא אומר שהוא רעב מדי או שהוא מלא מדי, ואינו עובד.
כשהוא חי כך, הוא מותיר הרבה חובות לא סגורים,
אינו משיג הכנסות חדשות, ועושרו מתדלדל ופוחת.
כך אמר הבודהה. ולאחר שאמר זאת הוסיף:
אדם אחד הוא חבר צבוע – הוא אומר, ‘חבר, חבר’ רק בפניו,
אדם אחר הוא חבר ושותף רק כשזה משתלם.
לישון עד הזריחה, ניאוף, רגזנות, רוע-לב, שותפים רעים,
תאוות בצע – שש אלו הורסים אדם.
מי שמשחק בקוביות ושותה משכרים, הולך לנשים היקרות ללבם של אחרים, נמצא בחברת שפלים ולא בוגרים – שוקע ומתדרדר כפי שהירח בתקופת ההתרוקנות.
מי ששותה, עלוב, חסר-כל, שתיין שצמא תמיד, פוקד את הבארים,
שוקע בחובות כמו אבן במים, מוציא בקלות שם רע למשפחתו.
מי שמנהגו לישון במשך היום, וער עד שעות מאוחרות,
תמיד שיכור, נטול רסן, הוא אינו ראוי לנהל חיי בית.
מי שאומר שחם מידי, קר מידי, מאוחר מידי, ומותיר חובות לא סגורים,
כל ההזדמנויות הטובות חולפות על פני אדם כזה.
אך מי שאינו מייחס חשיבות לחום או קור יותר מאשר גבעול דשא,
ומי שממלא את חובותיו בנחישות, הוא אינו מאבד אושר.
בן בעל-בית, יש להבין את ארבעה אלו כאויבים במסווה של חברים:
זה שלוקח ללא רשות רכוש של חבר,
זה שאומר דברים לצורך דיבור בלבד,
זה שמתחנף,
זה שמבזבז ומתבטל.
בן בעל-בית, בארבע דרכים אלו יש להבין את הלוקח ללא רשות רכוש של חבר, כאויב במסווה של חבר:
הוא לוקח רכוש של חבר ללא רשות,
הוא נותן מעט ודורש הרבה,
הוא עושה את ענייניו וחובותיו מתוך פחד,
הוא מתחבר לטובת עצמו בלבד.
בן בעל-בית, בארבעה דרכים אלו יש להבין את האומר דברים לצורך דיבור בלבד, כאויב במסווה של חבר:
הוא יוצא בהצהרות ידידותיות ביחס לעבר,
הוא יוצא בהצהרות ידידותיות ביחס לעתיד,
הוא מנסה לזכות באהדה בעזרת מלים ריקות,
כשמגיעה הזדמנות לעזור, הוא מביע את אי יכולתו.
בן בעל-בית, בארבע דרכים אלו יש להבין את המתחנף כאויב במסווה של חבר:
הוא מאשר את המעשים הרעים של חברו,
הוא מסתייג מהמעשים הטובים של חברו,
הוא משבח אותו בנוכחותו,
הוא מגנה אותו בהעדרו.
בן בעל-בית, בארבע דרכים אלו יש להבין את הבזבזן והבטלן כאויב במסווה של חבר:
הוא שותף ללקיחת משכרים הגורמים לרשלנות וחוסר תשומת לב,
הוא שותף לשוטטות ברחובות בשעות לא נאותות,
הוא שותף לביקורים תדירים במופעים ובירידים,
הוא שותף להתמכרות להימורים שגורמים לרשלנות.
כך אמר הבודהה. ולאחר שאמר זאת הוסיף:
החבר שלוקח רכוש ללא רשות,
החבר שדובר מס שפתיים,
החבר שמתחנף,
החבר שמביא אסון,
את ארבע אלו רואה החכם כאויבים,
התרחק מהם כמה שתוכל כמו מדרכים מסוכנות.
בן בעל-בית, את ארבע אלו יש להבין כחברים טובים:
זה שעוזר,
זה שמשתתף באושר ובצער,
זה שנותן עצות טובות,
זה שאוהד ותומך.
בן בעל-בית, בארבע דרכים אלו יש להבין שותף כחבר טוב:
הוא שומר על חברו הלא זהיר,
הוא מגן על הרכוש של חברו הלא זהיר,
הוא נותן מחסה לחברו שבסכנה,
הוא ממלא את חובתו כחבר כפול מהצפוי ממנו.
בן בעל-בית, בארבע דרכים אלו יש להבין את המשתתף באושר ובצער כחבר טוב:
הוא מגלה את סודותיו לחברו
הוא שומר על הסודות של חברו
כשפוקד אסון הוא אינו נוטש את חברו
אפילו את חייו הוא יקריב למען חברו.
בן בעל-בית, בארבע דרכים לו יש להבין את הנותן עצה טובה כחבר טוב:
הוא עוצר את חברו מלעשות רע,
הוא מעודד את חברו לעשות טוב,
הוא מיידע את חברו על מה שלא ידוע לו,
הוא מציין את הדרך אל הטוב.
בן בעל-בית, בארבע דרכים אלו יש להבין את האוהד והתומך כחבר טוב:
הוא אינו שמח כשחברו במצוקה,
הוא שמח כשחברו משגשג,
הוא עוצר אחרים מלדבר רעות על חברו,
הוא משבח את אלו המדברים טובות על חברו.
כך אמר הבודהה. ולאחר שאמר זאת הוסיף:
החבר שהוא שותף,
החבר באושר ובצער,
החבר שנותן עצה טובה,
וגם החבר שאוהד –
את ארבעת האלו החכם רואה
ושומר בלבו בנאמנות,
כפי שאם עושה כלפי בנה .
החכם והישר זורחים כמו אש בוהקת.
הוא שהשיג את הונו בדרכים חפות מפשע
כמו דבורה האוספת דבש,
עושר מצטבר לו
כמו תל נמלים הגדל במהירות.
עם הון המושג בדרך זו,
אדם ראוי לחיי בית,
מחלק את רכושו לארבע:
כך יזכה בידידות.
בחלק אחד הוא משתמש לצרכיו,
בשני חלקים הוא משתמש לעסקיו,
ואת החלק הרביעי הוא שומר לזמנים קשים.
כך אמר הבודהה ופנה לסיגאלה במלים הבאות:
ובכן, בן בעל-בית, כיצד תלמיד אצילי מגן על ששת הכיוונים? עליו להתייחס לששת הכיוונים בצורה הבאה: הוריו כמזרח, מוריו כדרום, אשתו וילדיו כמערב, חבריו ושותפיו כצפון, משרתיו ומעסקיו כנדיר ופרושים וברהמינים כזנית.
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו על בן לשרת את הוריו כמזרח:
‘כפי שהם טיפלו בי, כך אני אטפל בהם, אני אמלא את חובותיהם,
אשמור על המסורת המשפחתית, אהיה ראוי לירושה שאקבל,
וכמו כן, אתן נדבות לזכותם של הקרובים שנפטרו.’
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו ההורים המטופלים על ידי ילדיהם כמזרח, מראים להם את חיבתם וחמלתם:
הם מרחיקים אותם ממעשים רעים, הם מעודדים אותם למעשים טובים,
הם מכשירים אותם למקצוע, הם מוצאים להם שידוכים טובים,
בעת הנכונה הם מעבירים אליהם את הירושה.
בן בעל-בית, אלו הם חמש הדרכים בהן ילדים משרתים את הוריהם כמזרח וההורים מראים להם את חיבתם וחמלתם. ובכן, בזכותם מזרח הופך למוגן ובטוח.
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו על התלמיד לשרת את מוריו כדרום:
לקום ממקומו לאות כבוד, לדאוג להם, להביע רצון ללמוד, לשרת אותם באופן אישי, להקשיב להם בתשומת לב בעת קבלת ההנחיות.
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו המורים המטופלים על ידי תלמידיהם כדרום, מראים להם את חיבתם וחמלתם:
הם מאמנים אותם בדרך ההתנהגות הטובה ביותר, הם דואגים להבנת הנלמד, הם מלמדים אותם היטב את כל האומנויות, הם מכירים אותם לחבריהם וידידיהם, הם דואגים לשלומם בכל דבר.
בן בעל-בית, אלו הם חמש הדרכים בהן תלמידים משרתים את מוריהם כדרום והמורים מראים להם את חיבתם וחמלתם. ובכן, בזכותם דרום הופך למוגן ובטוח.
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו על הבעל לשרת את אשתו כמערב:
בנתינת כבוד, בנדיבות, בנאמנות, בהענקת סמכות, בהענקת תכשיטים.
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו האישה המטופלת על ידי בעלה כמערב, מראה לבן הזוג את חיבתה וחמלתה:
היא ממלאת את חובתה היטב, מכניסה אורחים, תמיד נאמנה, דואגת לתיאום בין הכנסות להוצאות, ועושה את עבודתה בחריצות וברצון.
בן בעל-בית, אלו הם חמש הדרכים בהן בעל משרת את אשתו כמערב
ואשתו מראה לו את חיבתה וחמלתה. ובכן, בזכותם מערב הופך למוגן ובטוח.
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו על בן טובים לשרת את חבריו וידידיו כצפון:
באדיבות, בנדיבות, בחסד, ביחס של שוויון, בעמידה בדיבורו.
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו החברים המטופלים על ידי חברם כצפון, מראים לו את חיבתם וחמלתם:
הם מגנים עליו בשעת צורך, דואגים לרכושו אם הוא אינו יכול לעשות זאת, מהווים מקלט בעת סכנה, אינם נוטשים אותו כשהוא בצרות ומכבדים את כל ידידיו.
בן בעל-בית, אלו הם חמש הדרכים בהן חבר משרת את חבריו כצפון
וחבריו מראים לו את חיבתם וחמלתם. ובכן, בזכותם צפון הופך למוגן ובטוח.
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו על האדון לשרת את משרתיו ומעסקיו כנדיר:
במינוי העבודה בהתאם ליכולתם וכוחם, באספקת מזון ותשלומי שכר,
בטיפול במחלותיהם, חלוקת מטעמים וממתקים, הענקת חופשים ומתנות בעת נכונה.
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו משרתים ומועסקים המטופלים על ידי אדון כנדיר, מראים לו את חיבתם וחמלתם:
הם משכימים קום לפניו, הולכים לישון אחריו, לוקחים רק את מה שניתן להם, עושים את עבודתם היטב, מדברים עליו רק טוב, תורמים לשמו הטוב.
בן בעל-בית, אלו הם חמש הדרכים בהן אדון משרת את משרתיו ומעסקיו כנדיר, ומשרתיו ומעסקיו מראים לו את חיבתם וחמלתם. ובכן, בזכותם נדיר הופך למוגן ובטוח.
בן בעל-בית, בחמש דרכים אלו על בן טובים לשרת פרושים ובראהמינים כזנית:
במעשי חיבה, בדיבורי חיבה, במחשבות חיבה, בפתיחת דלת ביתו למענם, בהספקת צורכיהם.
בן בעל-בית, בשש דרכים אלו הפרושים והברהמינים המטופלים על ידי בן טובים כזנית, מראים לו את חיבתם וחמלתם:
הם מגנים עליו מפני כל רע, מעודדים אותו למעשים טובים, מחבבים אותו במחשבות, מלמדים אותו את הלא נלמד, משלימים ומשכללים את הנלמד, מגלים לו את הדרך לגן עדן.
בן בעל-בית, אלו הם הדרכים בהן בן טובים משרת פרושים וברהמינים כזנית, והם מראים לו את חיבתם וחמלתם. ובכן, בזכותם זנית הופכת למוגנת ובטוחה…
לאחר שהבודהה אמר את דבריו, סיגאלה בן בעל-הבית הצעיר פנה אליו במלים הבאות:
“מצויין, אדוני, מצויין! זה בדיוק כמו ליישר את מה שהפוך, או לחשוף את מה שמוסתר, או להראות את הדרך הנכונה למי שאבד, או להביא מנורה אל מקום חשוך כך שבעלי ראיה יוכלו לראות צורות, באותו אופן, נחשפה הדהמה על ידי הנעלה בדרכים רבות. אני לוקח מחסה בבודהה, בדהמה, ובקהילת הסנגהה. יקבל נא אותי הנעלה לקהילת הסנגהה כתלמידו בעל-בית שלוקח מחסה בו מעתה ועד סוף חייו.”
Sigalovada Sutta
DighaNikaya, 31

פריטים נוספים

בתי הקדשה

תרגום: מאנגלית: יסמין הלוי

לוּ כל בעלי התודעה, כל הסובלים בגופם ובנפשם יזכו באוקיינוס של אושר ושמחה בזכות חסד זה שצברתי.   לו לא יסבול איש יחלה או יעשה רע לא יפחד ולא ימעיט […]

library image

הדרשה אודות האהבה (Metta-sutta)

תרגום: אביתר שולמן

לאחר שהבין את המקום השקט, אותו יש לקיים בראש ובראשונה על-ידי פעילות מיטיבה – עליו להיות מסוגל, ישר, נכון, בעל דיבור טוב, רך וללא יוהרה,   שבע רצון, אחד שקל […]

library image

סוטרה סדאקה

תרגום: ורד כספי

שמעתי שפעם המבורך גר בין הסומבהאנים. ישנה עיר סומבהאנית הנקראת סדאקה. שם פנה המבורך אל הנזירים ואמר “נזירים!”. “כן, אדוני” ענו הנזירים. המבורך אמר: “פעם, נזירים, לוליין במבוק  העמיד מוט […]

library image
Skip to content