עגלת הקניות

0
סה"כ עלות המוצרים

הסוטה על מונדיקה הפרוש- עשרת ההישגים הגבוהים

06/02/2018
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.078.than.html#pancakanga
תרגום: תרגום חופשי אבי פאר

פאאוצ’אנגא הנגר הלך אל המקום שבו שהה אוגהאמאנא הפרוש (או אוגהמאנא המגולח – ג’אייני?). לאחר שהחליף עימו דברי נימוס ישב לצידו האחד.
לאחר שהתיישב, אוגהאמאנא אמר: “אני מתאר אדם שיש בו ארבע תכונות, ככזה שהביא לשיא את מה שמיומן, הראשון במעלה במה שמיומן, מודט שלא ניתן להכנעה, זה  שהשיג את ארבעת ההישגים הגבוהים ביותר. איזה ארבעה?
זהו המקרה שבו הוא לא עושה כל פעולה מזיקה בגופו, לא מדבר שום דיבור מזיק, לא מחליט (חושב) שום החלטה (מחשבה) מזיקה ושומר שלא לבצע שום דבר מזיק לצורך עיסוקו (פרנסתו).
מי שניחן בארבע תכונות אלו הינו זה שהביא לשיא את מה שמיומן… מודט שלא ניתן להכנעה, זה  שהשיג את ארבעת ההישגים הגבוהים ביותר.
פאאוצ’אנגא הנגר לא שמח בדברי אוגהאמאנא וגם לא דחה אותם בבוז.
בלי להביע עונג או בוז, הוא קם ממקומו ועזב בחושבו :”אלמד את המשמעות של הצהרה זו בהיותי בנוכחותו של המבורך (הבודהא)”.
אז הלך פאאוצ’אנגא הנגר למקום שבו שהה המבורך ובהגיעו לשם קד לפניו, ישר בצידו האחד, ובהיותו יושב סיפר לבודהא את כל השיחה שהייתה לו עם אוגהאמאנא.
כאשר זה נאמר, המבורך פנה אל פאאוצ’אנגא ואמר: “במקרה כזה, לפי דבריו של אוגהאמאנא, דבריו של תינוק טיפש, ששוכב על גבו, הינם השיא של מה שמיומן, הראשון במעלה של מה שמיומן, זה המודט שלא ניתן להכניעו והשיג את הגבוה שבהישגים.
היות ואפילו המילה “גוף” לא מופיעה אצל תינוק טיפש ששוכב על גבו, וכיצד יוכל לעשות מעשים מזיקים עם גופו, מלבד מעט בעיטות?
אפילו המחשבה “דיבור” לא מופיעה אצלו, וכיצד יוכל לדבר דיבור מזיק כלשהו, מלבד קצת בכי?
אפילו המחשבה “החלטה” לא מופיעה אצלו, וכיצד יוכל להחליט החלטות מזיקות, מלבד קצת מצב רוח רע?
ואפילו המחשבה “פרנסה” אינה עולה בו, כך שממה הוא יכול להתקיים והוא מזיק, מלבד מחלב אמו?
כך שלפי אוגהאמאנא תינוק טיפש ששוכב על גבו הינו… מודט שלא ניתן להכנעה והשיג את הגבוהים שבהישגים.
אם יש לאדם ארבעת ההישגים האלו, איני מציין אותו כ… מודט שלא ניתן להכנעה והשיג את הגבוהים שבהישגים.
אני מתאר אדם הניחן בעשר תכונות ככזה שהגשים את מה שיעיל, ראשון במעלה של מה שמיומן, מודט שלא ניתן להכנעה, זה  אשר הגיע להישגים הגבוהים ביותר.
אני אומר, עליו לדעת מתוך התנסות (ישירה) ש: “אלו הרגלים מזיקים”,
אני אומר, עליו לדעת מתוך התנסות (ישירה) ש: “זהו המקור להרגלים מזיקים”,
אני אומר , עליו לדעת מתוך התנסות (ישירה) ש: “כאן הרגלים מזיקים נעלמים ללא שארית”,
אני אומר, עליו לדעת מתוך התנסות (ישירה) ש: “סוג כזה של תרגול הינו התרגול שמביא להכחדה של הרגלים מזיקים”.
עליו לדעת מתוך התנסות ש”אלו הרגלים מועילים”… ש”זהו המקור של הרגלים מועילים”… ש”כאן הרגלים מועילים מפסיקים ללא שארית”… ש”סוג זה של תרגול הינו התרגול שמביא להפסקה של הרגלים מועילים”.
“עליו לדעת מתוך התנסות ש”אלו החלטות מועילות”… ש”זהו המקור של החלטות מועילות”… ש”כאן החלטות מועילות מפסיקות בלי שארית”… ש”סוג זה של תרגול הינו התרגול שמביא להפסקה של החלטות מועילות”.
“עליו לדעת מתוך התנסות ש”אלו החלטות לא מועילות”… ש”זהו המקור של החלטות לא מועילות”… ש”כאן החלטות לא מועילות מפסיקות בלי שארית”… ש”סוג זה של תרגול הינו התרגול שמביא להפסקה של החלטות לא מועילות”.
ומה הם הרגלים לא מועילים?
פעולות גופניות לא מועילות, פעולות ציבור לא מועילות, אמצעיים רעים של השגת פרנסה/ מהו המקור של הרגלים לא מועילים? … התודעה… איזו תודעה? היות ולתודעה יש הרבה מצבים (אופני פעולה) ותמורות… כל תודעה עם השתוקקות, איבה ובלבול: זהו המקור של הרגלים לא מועילים.
ועכשיו, כיצד הרגלים לא מועילים מפסיקים ללא שארית?
זהו המקרה שבו נזיר נוטש פעילות גופנית לא נאותה ומפתח פעילות גופנית נאותה.
נוטש דיבור לא נאות ומפתח דיבור נאות.
נוטש עיסוקים לא נאותים ושומר על חיים עם עיסוקים נאותים.
כך הרגלים מזיקים מפסיקים ללא שארית.
זהו המקרה שבו נזיר מייצר תשוקה, מאמץ, מעורר התמדה, תומך ומאמץ את רצונו עבור אי עלייה של רוע, תכונות מזיקות שלא עלו עדיין…. עבור ההפסקה של רוע, תכונות מזיקות שכבר עלו… עבור העלייה של תכונות יעילות שלא עלו עדיין…. (ו) עבור התמיכה, הבהירות הטיפוח, הריבוי, הפיתוח וההגעה לשיא של תכונות מועילות שכבר עלו (בו).
סוג זה של תרגול הוא תרגול שמוביל להפסקה של הרגלים מזיקים.
ומהם הרגלים מועילים?
פעילויות גופניות מועילות,  פעילות דיבור מועילות, טוהר של (השגת) הפרנסה/ העיסוק… מהו המקור של הרגלים מועילים? … התודעה…. איזו תודעה? היות ולתודעה יש הרבה מצבים (אופני פעולה) ותמורות… כל תודעה (שהיא) בלי השתוקקות, בלי איבה, בלי בלבול: זהו המקור להרגלים מועילים.
ועכשיו,היכן הרגלים מועילים מפסיקים ללא שארית? …זהו המקרה שבו נזיר הינו בעל מעלות, אבל לא מוגדר לחלוטין (שאינו מיומן לחלוטי) על ידי המעלות שבו, הוא בוחן כפי שהם באמת, את השחרור של הערנות (שבו) ואת השחרור האבחנה,  (שמגיעים ) היכן שהרגלים מועילים מפסיקים בלי שארית.
ואיזה סוג של תרגול הוא תרגול שמוביל להפסקה של הרגלים מועילים?
זהו המקרה שבו נזיר מפתח תשוקה… עבור אי–העלייה של רוע, תכונות מזיקות שלא עלו עדיין. עבור ההפסקה של רוע, תכונות מזיקות שכבר עלו… עבור העלייה של תכונות מועילות שלא עלו עדיין (ו) עבור… הפיתוח וההגעה לשיא של תכונות מועילות שעלו כבר.
זהו סוג התרגול שהוא התרגול שמוביל להפסקה של הרגלים מועילים.
ומהן החלטות מזיקות?
החלטות שמבוססות על תאוות חושים, על זדון, על פגיעה באחר… מהו המקור של החלטות מזיקות?… תפישות… איזה תפישות? היות ולתפישות יש הרבה מצבים (אופני פעולה) ותמורות… כל תפישה של השתוקקות חושית, או תפישה של זדון, או תפישה (של) רצון לפגוע/ להזיק: זהו המקור של החלטות מזיקות.
ועכשיו, היכן החלטות מזיקות מפסיקות בלי שארית?… זהו המקרה שבו נזיר נוטש לחלוטין תאוות החושים, נוטש לחלוטין תכונות מנטאליות מזיקות, נכנס ושוהה בג’האנא הראשונה:
התלהבות ועונג נולדים מתוך נטישה (זו), מלוות במחשבות ישירות והרהורים (על אותן המחשבות).
זהו היכן שההחלטות מזיקות מפסיקות בלי שארית.
ואיזה סוג של תרגול הוא תרגול שמביא להפסקה של החלטות מזיקות?
זהו המקרה שבו נזיר מייצר תשוקה… עבור אי העלייה של רוע, תכונות מזיקות שעדיין לא עלו… עבור ההפסקה של רוע, תכונות מזיקות שכבר עלו… עבור העלייה של תכונות מועילות שעדיין לא עלו…. (ו) עבור… הפיתוח וההגעה לשיא של תכונות מועילות שכבר עלו. זהו סוג התרגול שהוא תרגול שמביא להפסקה של החלטות מזיקות.
ומהן החלטות מועילות?
ההחלטות על ויתור/ פרישה (חופש מהשתוקקות חושית), על אי – זדון, על אי פגיעה/ אי אלימות… ומהו המקור להחלטות מועילות…? תפישה…. איזו תפישה? היות ולתפישה יש הרבה מצבים (אופני פעולה)… כל תפישה של ויתור, כל תפישה  של אי-זדון, כל תפישה  של אי-אלימות:  זהו המקור להחלטות מועילות.
ועכשיו, היכן החלטות מועילות מפסיקות בלי שארית…? זהו המקרה שבו נזיר, עם ההשקטה של מחשבות ישירות ושל הרהור עליהן, נכנס ושוהה בג’האנא השנייה: התלהבות ועונג נולדים בו מתוך השקטה זו (של  המחשבות), איחוד של התודעה (מיקודה), חופשייה ממחשבות ישירות והרהור בהן, והערכה (בחינה) של הביטחון הפנימי (שבו). זהו היכן שהחלטות מועילות מפסיקות ללא שארית.
ואיזה סוג של תרגול הוא תרגול שמביא להפסקה של החלטות מועילות? זהו המקרה שבו נזיר מיצר תשוקה… עבור אי העלייה של רוע, תכונות מזיקות שלא עלו עדיין, עבור ההפסקה של רוע, תכונות מזיקות שכבר עלו…עבור העלייה של תכונות מועילות שלא עלו עדיין… (ו) עבור… הפיתוח, ההגעה לשיא של תכונות מועילות שעלו כבר.
זהו סוג התרגול שמביא להפסקה של החלטות מועילות.
ועכשיו, אדם שניחן באותן עשר תכונות הוא זה שאני מתאר בכזה שהגשים את מה שיעיל, ראשון במעלה של מה שמיומן, מודט שלא ניתן להכנעה, זה אשר הגיע להישגים הגבוהים ביותר.
הוא ניחן בהשקפה נכונה של זה שמעבר ללימוד (שאינו צריך ללמוד יותר – כינוי לארהנט), בהחלטה נכונה של זה שמעבר ללימוד, של דיבור נכון… של מעשה נכון… של עיסוק (פרנסה) נכון… של מאמץ נכון… של תשומת לב נכונה… של ריכוז נכון… הידע הנכון… השחרור האמיתי של זה שמעבר ללימוד.
אדם שניתן בעשר תכונות אלו, אני מציין אותו כמי שמושלם במה שמיומן (לעשות), ראשון במעלה אל מה שמיומן, מודט שלא ניתן להכנעה, זה שהשיג את ההישג הגבוה ביותר.”
זה מה שהמבורך אמר, פאאוצ’אנגא היה שמח והתענג על דברי המבורך.  
Samana-Mundika Sutta: Mundika the Contemplative
MN 78
PTS: M ii 22

פריטים נוספים

בתי הקדשה

תרגום: מאנגלית: יסמין הלוי

לוּ כל בעלי התודעה, כל הסובלים בגופם ובנפשם יזכו באוקיינוס של אושר ושמחה בזכות חסד זה שצברתי.   לו לא יסבול איש יחלה או יעשה רע לא יפחד ולא ימעיט […]

library image

הדרשה אודות האהבה (Metta-sutta)

תרגום: אביתר שולמן

לאחר שהבין את המקום השקט, אותו יש לקיים בראש ובראשונה על-ידי פעילות מיטיבה – עליו להיות מסוגל, ישר, נכון, בעל דיבור טוב, רך וללא יוהרה,   שבע רצון, אחד שקל […]

library image

סוטרה סדאקה

תרגום: ורד כספי

שמעתי שפעם המבורך גר בין הסומבהאנים. ישנה עיר סומבהאנית הנקראת סדאקה. שם פנה המבורך אל הנזירים ואמר “נזירים!”. “כן, אדוני” ענו הנזירים. המבורך אמר: “פעם, נזירים, לוליין במבוק  העמיד מוט […]

library image
Skip to content