קורסים סדנאות וריטריטים

קבוצות תרגול ולימוד קבועות

כניסה

כניסה למשתמשים רשומים
הרשמה לאתר
הרשמה לרשימת התפוצה וקבלת כתב העת ועדכונים

הרשמה לפעילויות
הוא יתריע, ידריך וישמור מטעות.
אכן, הוא יקר ללבו של האדם הטוב; מתועב על-ידי האדם הרע.
(דְּהַּמָּפָּדָּה 77 )