עגלת הקניות

0
סה"כ עלות המוצרים

השיחה עם קֵוַודְהַה

06/02/2018
דיגהה ניקאיה / הוצאת דהמדאנה
תרגום: שי שוורץ

מה שברהמא לא ידע
בעל-הבית קֵוַודְהַה
כך שמעתי. פעם אחת הבודהה התגורר בנָאלַנְדָא, בחורשת המנגו של פַּוָוארִיקַה. ובעל-הבית קֵוַודְהַה הגיע אל הבודהה, קד בפניו, התיישב במקום ראוי ואז אמר: “אדוני, נאלנדא הזו עשירה, משגשגת, מאוכלסת בצפיפות ומלאה באנשים בעלי אמון בבודהה. יהיה טוב אם המכובד היה גורם לנזיר כלשהו לבצע ניסים ומעשים על-טבעיים. בדרך זו בנאלנדא יהיה עוד יותר אמון בבודהה.”
והבודהה השיב: “קוודהה, אין זו הדרך בה אני מלמד דהמה לנזירים, באמירה: ‘לכו, נזירים, ובצעו ניסים ומעשים על-טבעיים לאנשים לובשי-הלבן!'”
פעם שניה קוודהה אמר: “לא אתעקש, אך עדיין אומר: ‘נאלנדא הזו עשירה, משגשגת… ויהיה עוד יותר אמון בבודהה.” והמכובד השיב כמקודם.
פעם שלישית קוודהה אמר: “לא אתעקש, אך עדיין אומר: ‘נאלנדא הזו עשירה, משגשגת… ויהיה עוד יותר אמון בבודהה.” כאשר קוודהה חזר על בקשתו בפעם השלישית, הבודהה אמר: “קוודהה, ישנם שלושה סוגים של ניסים עליהם הצהרתי, לאחר שהתנסיתי בהם באמצעות תובנתי. מהם השלושה? נס הכוחות העל-טבעיים, נס הטלפתיה, ונס ההוראה.
נס הכוחות העל-טבעיים (Iddhipatihariya)
מהו נס הכוחות העל-טבעיים? הנה, קוודהה, נזיר מציג כוחות על-טבעיים בדרכים שונות. בהיותו אחד הוא הופך לרבים, בהיותו רבים הוא הופך לאחד… (ראה סוטה “פירות הפרישות”, פסקה 87) והוא מגיע בגופו עד עולם הברהמה. ואדם מסויים בעל אמון וביטחון רואה אותו עושה את הדברים האלו.
הוא מספר זאת לאדם אחר בעל ספקות וחסר אמונה, ואומר: ‘זה מדהים, אדוני, זה נפלא, הכוחות האדירים והיכולות של הפרוש ההוא…’ יתכן שהאדם ההוא יגיד: ‘אדוני, יש משהו שנקרא קסם הגַנְדְהָארַה. באמצעות קסם זה הנזיר ההוא הפך לרבים…’ מה דעתך קוודהה, האם הספקן לא יגיד זאת למאמין?”
“אכן, כך יאמר.”
“ולכן, קוודהה, בראותי את הסכנה בניסים כאלו אני נמנע, דוחה ובז להם.
נס הטלפטיה  (Iddhipatihariya)
ומהו נס הטלפטיה? הנה נזיר קורא את תודעתם של אנשים אחרים, קורא את מצבי התודעה שלהם, מחשבותיהם והרהוריהם, ואומר: ‘כך היא תודעתך, לכך היא נוטה, זה בליבך.’ ואדם מסויים בעל אמון וביטחון רואה אותו עושה את הדברים האלו.
הוא מספר זאת למישהו אחר בעל ספקות וחוסר אמונה ואומר: ‘זה מדהים, אדוני, זה נפלא, הכוחות האדירים והיכולות של הפרוש ההוא…’ יתכן שהאדם ההוא יגיד: ‘אדוני, יש משהו שנקרא קסם המַנִיקַה. באמצעות קסם זה הנזיר ההוא קרא את תודעתם של אחרים…’ ולכן, קוודהה, בראותי את הסכנה בניסים כאלו אני… בז להם.
נס ההוראה  (Iddhipatihariya)
ומהו נס ההוראה? הנה, קוודהה, נזיר נותן הוראות כדלהלן: ‘ראה זאת בדרך זו, אל תראה זאת בדרך ההיא, הפנה את תודעתך בדרך זו, לא בדרך ההיא, וותר על זה, השג את זה והתמד בכך.’ זהו, קוודהה, נקרא נס ההוראה.
– שוב, קוודהה, טַטְהָאגַטַה מופיע בעולם, ראוי להערכה, בודהה ער בשלמות בזכות עצמו, מושלם בידע ובמוסר, הוא שהלך-מעבר, יודע העולמות, הטוב במאמנים את אלו הראויים לאימון, מורה בני האדם והישויות השמימיות, בודהה, טהור מעבר לכל ספק. הוא מגלה את העולם הזה לידיעת אחרים עם כלל הדֶווֹת, המָארוֹת, והבְּרַהְמוֹת שבו, את הדור הזה עם הפרושים והברהמינים, השליטים והאנשים, לאחר שהבין אותו בידיעה ישירה. הוא מלמד את הדהמה הטובה בהתחלה, טובה באמצע, וטובה בסוף, בעלת משמעות ומנוסחת היטב. הוא מציג את החיים הרוחניים המושלמים והטהורים לחלוטין.
חניך יוצא קדימה אל חיי חסר-בית ומתרגל מוסריות… (סוטה “פירות הפרישות”, פסקאות 41-63) כך הוא מפתח את המוסר במלואו. הוא שומר על דלתות החושים… (סוטה “פירות הפרישות”, פסקאות 64-74). הוא משיג את ארבעת הג’האנות… (סוטה “פירות הפרישות”, פסקאות 75-82) כך הוא מפתח את התודעה במלואה. הוא משיג תובנות שונות… (סוטה “פירות הפרישות”, פסקאות 83-96) ומגשים את חידלון התחלואים… (סוטה “פירות הפרישות”, פסקה 97) כך הוא מפתח את החוכמה במלואה. ומעבר לזה אין עוד התפתחות של ידע או מוסר נעלים יותר או מושלמים יותר. והוא יודע: ‘הלידה הגיעה לקיצה, החיים הרוחניים הגיעו לקיצם, מה שהיה לעשות נעשה, לא נותר דבר לעשות מעבר לכך.’ קוודהה, זה נקרא נס ההוראה.
ואני, קוודהה, התנסיתי בשלושה ניסים אלו באמצעות ידע-העל שלי.
היכן חדלים ארבעת היסודות  (Bhutanirodhesakabhikkhuvatthu)
פעם, קוודהה, בקהילה זו של נזירים ארעה המחשבה הבאה בנזיר מסויים: ‘אני תוהה היכן ארבעת היסודות העיקריים – יסוד האדמה, יסוד המים, יסוד האש, יסוד האוויר – חדלים ללא שארית.’ והנזיר הזה הגיע לדרגה כזו של ריכוז מנטלי שהדרך לעולם הישויות השמיימיות נפתחה בפניו.
ואז מכשהגיע לעולם הישויות השמיימיות של ארבעת המלכים הגדולים, הוא שאל את הישויות האלו: ‘חברים, היכן ארבעת היסודות העיקריים – יסוד האדמה, יסוד המים, יסוד האש, יסוד האוויר – חדלים ללא שארית?’ לשאלה זו הישויות של ארבעת המלכים הגדולים השיבו לו: ‘נזיר, איננו יודעים היכן ארבעת היסודות העיקריים חדלים ללא שארית אך ארבעת המלכים הגדולים נעלים וחכמים מאיתנו. יתכן והם יודעים היכן ארבעת היסודות העיקריים חדלים ללא שארית…’
אז הנזיר ההוא הלך אל ארבעת המלכים הגדולים ושאל את אותה שאלה, אך הם השיבו: ‘איננו יודעים אך יתכן ושלושים ושלושה האלים יודעים…’
אז הנזיר ההוא הלך אל שלושים ושלושה האלים, והם אמרו לו: ‘איננו יודעים אך יתכן כי סַקְּהַה, אדון האלים, יודע…’
סקהה, אדון האלים, אמר: ‘יתכן שישויות היָאמַה יודעים…’
ישויות היאמה אמרו: ‘יתכן שסוּיָאמַה, בן הישויות השמיימיות יודע…’
סויאמה אמר: ‘יתכן שישויות הטוּסִיטַה יודעים…’
ישויות הטוסיטה אמרו: ‘יתכן שסַנְטוּסִיטַה, בן הישויות יודע…’
סנטוסיטה אמר: ‘יתכן שישויות הנִימָּאנַרַטִי יודעים…’
ישויות הנימאנרטי אמרו: ‘יתכן שסוּנִימִּיטַה, בן הישויות יודע…’
סונימיטה אמר: ‘יתכן שישויות הפַּרַנִימִּיטַה-ווַסַווַטִּי יודעים…’
ישויות הפרנימיטה-ווסווטי אמרו: ‘יתכן שווַסַווַטִּי, בן הישויות יודע…’
ווסווטי אמר: ‘יתכן שהישויות של פמליית הבְּרַהַמָא יודעים…’
אז הנזיר הזה באמצעות ריכוז מתאים, עשה שהדרך לעולם הברהמא תופיע לפניו. הוא הלך אל הישויות של פמליית הברהמא ושאל אותם. והם אמרו: ‘איננו יודעים, אך ישנו ברהמא, ברהמא הגדול, הכובש, הבלתי מובס, יודע-כל, הכל-יכול, האדון, היוצר והבורא, השליט, המציב והמסדיר, האב של כל מה שהיה ושיהיה, הוא נעלה וחכם מאיתנו. הוא יידע היכן ארבעת היסודות העיקריים חדלים ללא שארית.’
‘והיכן הוא הברהמא הגדול כעת?’
‘נזיר, איננו יודעים מתי, כיצד והיכן יופיע ברהמא. אך כאשר האותות נראים – כאשר מופיע אור וזוהר מבהיק – אז ברהמא יופיע. אותות אלו הם הסימן שהוא יופיע.’
לאחר זמן לא רב ברהמא הגדול הופיע. והנזיר ההוא הלך אליו ואמר: חבר, היכן ארבעת היסודות העיקריים – יסוד האדמה, יסוד המים, יסוד האש, יסוד האוויר – חדלים ללא שארית?’ ועל כך ברהמא הגדול השיב: ‘נזיר, אני הוא ברהמא, ברהמא הגדול, הכובש, הבלתי מובס, יודע-כל, הכל-יכול, האדון, היוצר והבורא, השליט, המציב והמסדיר, האב של כל מה שהיה וכל מה שיהיה.’
פעם שניה הנזיר אמר: ‘חבר, לא שאלתי אותך אם אתה ברהמא, ברהמא הגדול… שאלתי אותך היכן ארבעת היסודות העיקריים חדלים ללא שארית.’ ובפעם השניה ברהמא הגדול השיב כמקודם.
פעם שלישית הנזיר אמר: ‘חבר, לא שאלתי אותך את זה, שאלתי אותך היכן ארבעת היסודות העיקריים – יסוד האדמה, יסוד המים, יסוד האש, יסוד האוויר – חדלים ללא שארית’. אז, קוודהה, ברהמא הגדול תפס את הנזיר בזרועו, לקח אותו הצידה, ואמר: ‘נזיר, הישויות האלו מאמינים שאין דבר שברהמא לא רואה, אין דבר שברהמא לא יודע, אין דבר שהוא אינו מודע לו. לכן לא דיברתי בפניהם. אך, נזיר, אינני יודע היכן ארבעת היסודות העיקריים חדלים ללא שארית. ולכן, נזיר, נהגת לא כשורה, נהגת במשגה כשהלכת מעבר לבודהה לחפש תשובה לשאלה זו במקום אחר. כעת, נזיר, לך אל המכובד ושאל אותו שאלה זו, וקבל את התשובה שיתן לך.’
ואז הנזיר הזה, באותה קלות שאדם חזק יכופף או ימתח את זרועו, נעלם מעולם הברהמא והופיע בנוכחותי. הוא קד בפני ולאחר מכן התיישב במקום ראוי ואמר: ‘אדוני, היכן ארבעת היסודות העיקריים – יסוד האדמה, יסוד המים, יסוד האש, יסוד האוויר – חדלים ללא שארית?’
וכך השבתי: ‘נזיר, פעם סוחרי ים, טרם יצאו להפליג בים היו לוקחים עימם באונייה ציפור מאתרת-יבשה. כאשר לא יכלו לראות את היבשה בעצמם, הם שחררו את הציפור. הציפור עפה מזרחה, דרומה, מערבה, צפונה, היא עפה לזנית ולכיווני הביניים של המצפן. אם היא ראתה יבשה היא עפה לשם. אך אם לא ראתה יבשה, היא שבה לאוניה. כך גם אתה נזיר, הלכת עד עולם הברהמא בחיפוש אחר תשובה לשאלתך ולא מצאת אותה, וכעת שבת אלי. אך, נזיר, אינך אמור לשאול את השאלה באופן זה: ‘היכן ארבעת היסודות העיקריים – יסוד האדמה, יסוד המים, יסוד האש, יסוד האוויר – חדלים ללא שארית?’ אלא על השאלה להיות מנוסחת כך:
‘היכן לאדמה, מים, אש ואוויר אין אחיזה?
היכן ארוך וקצר, קטן וגדול, מושך ודוחה – היכן התופעות החומריות והמנטליות חדלות לחלוטין?’
והתשובה היא:
‘היכן שההכרה חסרת סימן, חסרת גבולות, וזוהרת,
שם אדמה, מים, אש ואוויר חסרי אחיזה,
שם גם ארוך וקצר, קטן וגדול, מושך ודוחה –
שם התופעות החומריות והמנטליות חדלות לחלוטין.
עם חידלון ההכרה כל זה חדל לחלוטין.'”
כך אמר הבודהה, ובעל-הבית קוודהה, שמח ונהנה מדבריו.
Kevaddha Sutta

פריטים נוספים

בתי הקדשה

תרגום: מאנגלית: יסמין הלוי

לוּ כל בעלי התודעה, כל הסובלים בגופם ובנפשם יזכו באוקיינוס של אושר ושמחה בזכות חסד זה שצברתי.   לו לא יסבול איש יחלה או יעשה רע לא יפחד ולא ימעיט […]

library image

הדרשה אודות האהבה (Metta-sutta)

תרגום: אביתר שולמן

לאחר שהבין את המקום השקט, אותו יש לקיים בראש ובראשונה על-ידי פעילות מיטיבה – עליו להיות מסוגל, ישר, נכון, בעל דיבור טוב, רך וללא יוהרה,   שבע רצון, אחד שקל […]

library image

סוטרה סדאקה

תרגום: ורד כספי

שמעתי שפעם המבורך גר בין הסומבהאנים. ישנה עיר סומבהאנית הנקראת סדאקה. שם פנה המבורך אל הנזירים ואמר “נזירים!”. “כן, אדוני” ענו הנזירים. המבורך אמר: “פעם, נזירים, לוליין במבוק  העמיד מוט […]

library image
Skip to content