קורסים סדנאות וריטריטים

קבוצות תרגול ולימוד קבועות

הרשמה לרשימת התפוצה וקבלת כתב העת ועדכונים

אף אם איש טוב רואה רעה
כל עוד הטוב אינו מבשיל
כשהטוב אכן מבשיל.
אז הוא רואה בכך ברכה.

(דְּהַּמָּפָּדָּה 120 )